fbpx
Annonse:

Hove

Jo mer en leser om planene for utnyttelse av Hove camping, jo flere spørsmål dukker opp. La gå med at hemmeligholdelsen av planene ble en lukket affære, var uheldig. Men det er en masse andre spørsmål som dukker opp, og som for oss vanlige mennesker, kunne være greit å få vite litt mer om, som f.eks.:
Vann og kloakk: Jeg går ut fra at såpass dyre hytter skal ha innlagt vann og kloakk. Hvordan er det tenkt å gjøre det? Skal det graves grøfter og legge ned vann og kloakk. I så fall, hva med røttene på trærne. Skal det felles trær?
Fundamentering av hyttene? Hvordan skal de fundamenteres, uten å skade røtter. Det er jo bare sand og rullesten på området.
Salg: Hvor mange hytter må selges for at Hove Canvas skal få økonomi til prosjektet. Vil kjøperne eie hyttene til evig tid? Hva med grunnen under hyttene. Hvem disponerer den. Er det på samme måten som du bygger hus på bygslet tomt. Hvor mange hytter skal det egentlig bygges?
Kommune økonomi: Hvor mye må Hove Canvas betale i årlig leie til kommunen. I dag har kommunen leieinntekter av utleie til campingvogner. Leieinntektene må være like høye som i dag, eller gir kommunen fra seg området gratis
Campinghyttene: Det finnes i dag noen campinghytter på området. Hvem skal eie hyttene og stå for driften av disse? Hove Drift eller Hove Canvas? Hva er prisen, hvis Hove Canvas overtar disse.
Servicebygget: Hva med dagens kafe og servicebygg. Inngår det i videre drift og selges eller leies det ut til Hove Canvas, og hva er prisen.

Som dere ser så er det mange spørsmål å besvare. Hvis nå Hove drift ikke skal ha noe befatning med campingen å gjøre, skal de da bare drifte Hove Leir? Da bør en kanskje se på organiseringen! Hvilken rolle vil kommunen komme i, hvis konseptet ikke viser seg å være drivverdig? Skal eiere og leiere av hyttene parkere under hyttene, slik det er sagt av enkelte.
Nå mener jeg at man godt kan forsøke konseptet i mindre skala, men kanskje på en annen plass eller i tilknytning til campingen. La det i så fall være en åpen prosess.
Hvorfor ikke si som Ole Brumm: Ja takk. Begge deler.

Jan Gundersen
Nyli