fbpx
Annonse:

Helsepartiet mener: dropp indre trase over Helle i høringen

Ondag 10 april samles styret i det interkommunale plansamarbeidet for nye E-18, for å ta stilling til hva som skal legges ut i kommende høring.

Vi i Arendal Helseparti er tydelige på at vi IKKE ønsker å legge den indre traseen mellom Rannekleiv og Grimstad ut på høring, den som går over Helle og videre vest for Temse. Vi mener at forskjellene i de samlede miljøkonsekvenser mellom indre og ytre trase mellom Rannekleiv og Grimstad er fundamentale, og at de stiller i helt ulike kategorier når det gjelder skadeomfang på landskapsverdier, naturmangfold, kulturarv, friluftsliv og bygdeliv. Man står mellom å rasere et nytt belte med 15 km jomfruelig terreng langs indre trase, eller å samle inngrepene langs eksisterende trase, hvor hovedsakelig en utvidelse er tilstrekkelig. Langs eksisterende trase er sårene i naturen allerede etablert, og vi mener derfor det er klokt og samle inngrepene her.

Den 18. mars anbefalte som kjent Nye Veier å bruke eksisterende trase mellom Rannekleiv og Grimstad, og dette var faglig godt begrunnet i de ikke-prissatte konsekvensene langs indre trase. I bystyremøtet til Grimstad den 1. april, røpet Harald Tobiassen at det i den siste tiden har dukket opp ny og viktig informasjon, som tyder på at en lang fjelltunnel forbi Grimstad sentrum er fullt mulig, og til en pris som er konkurransedyktig med den omdiskuterte bro-løsningen som Nye Veier har foreslått. Dette er faglig begrunnet av bla. Bernt Jakobsen, en av landets beste tunnel- og brospesialister, samt geotekniker Sigurd Langerød.

Nå som lang fjelltunnel forbi Grimstad sentrum er innenfor rekkevidde, og Grimstad for alvor kan skrinlegge den omstridte broa over Frivoll-dalen, så ser vi ingen grunn til at indre trase over Helle og videre vest for Temse skal ut på høring. Den bør sløyfes nå, for å fjerne unødvendig frykt og usikkerhet hos svært mange innbyggere i de indre bygdelag, som er opptatt av å bevare de urørte og uerstattelige områdene med natur- og kulturlandskaper.

Vi er glade for at Arendal bystyre har vært tydelige på at de ikke ønsker å legge ut indre trase på høring, og håper at dette blir tillagt vekt i sluttbehandlingen den 10. april, nå som også Grimstad kan få til en god løsning med fjelltunnel forbi Grimstad sentrum.

Helsepartiet Arendal ber derfor det interkommunale styret på det sterkeste om å vurdere å droppe indre trase over Helle og vest for Temse i kommende høring!