fbpx
Annonse:

Helsepartiet har kommet til byen

Behøver vi Helsepartiet? Og kan man stole på en folkevalgt som bytter parti? Takk for at du tar deg tid til å lese min forsikring til deg som skal stemme. For meg var det utrolig viktig å gå fra Pensjonistpartiet til helsepartiet.

Helseparti, om du som leser dette hva er helse, kan du fortelle meg hva som ikke påvirker helse. For Helsepartiet er folkehelse, forebygge sykdom, friluftsaktivitet, miljø med ren luft og rent vann, matproduksjon, dyrehold like viktig som avanserte sykehusutfordringer og kommunal helsepolitikk. Helse er hvordan du som innbygger kan mestere din hverdag på skole jobb eller som pensjonist. Helse er naturopplevelser skitur, tur i skogen eller en tur rundt elva i sakte fart.

I våre skoler er mestring og læring det viktigste vi kan gi våre elever, de skal oppleve god psykisk helse og vi skal sørge for at dropp out minsker. Lærere skal undervise, administrative problemer på grunn av det offentlige styringssystemet New Public management skal ikke fylles deres hverdag. Dette kommer vi å si mye om i vårt program for Arendal og Agder.

Vi skal snu pyramiden slik at pasienter, pleiere, leger, elever, studenter, lærere kommer i hovedfokus, vi ønsker å betydelig minske de byråkratiske krav som for tiden stilles til leger, pleiere, lærere, politi osv.

Vi er kritiske til Politidirektorat som vokser og vokser mens den lokale politistasjon og lensmannskontor ender opp med et skilt på døra, «åpent tirsdag 11-13» Vi vil ha «kortreist» lensmann som vi kjenner og som kjenner oss. Polititjenestemenn har mange av de samme utfordringer som lærere og leger byråkratiske krav kveler deres daglige arbeid.

Partibytte: Når det oppstår saker som krenker og avviker partiprogram og løfter gitt ved valg, da må man som folkevalgt gå i seg selv. Hva kan jeg gjøre med dette, skal jeg bevare småskolen som jeg lovet i valgkamp? Når det i tillegg kommer informasjon om at skolen blir privat og besparelsen blir en utgift da må den folkevalgte våge å være folkevalgt og ta de riktige avgjørelser. Folkevalgte blir ofte møtt med at de bryter valgløfter, med dette partibytte kan jeg fullføre det jeg lovet i valgkampen.

I mitt tilfelle her var det sentrale og delvis lokale føringer i Pensjonistpartiet som ikke var spiselige for å drive en politikk som var tuftet på det program vi gikk til valg på. Personer som mer er opptatt av maktkamp enn politikk, det kan fort ødelegge et parti og det fikk konsekvenser for meg og mine valg. Omsorg og eldre politikk ble visket ut som politisk tema, og pensjonistpartiet fremstod mer og mer som et parti til høyre for FrP.  Jeg gikk til valg for helse miljø pensjon for eldre og da er valget enkelt med Helsepartiet.

For mange folkevalgte følger partipisken selv om det avviker fra partiprogram og valgløfter. Jeg mener velgere må se etter de folkevalgte om stiller krav til saker og saksfremlegg.

Helsepartiet har de kvaliteter som denne byen behøver og jeg ser frem mot 4 nye år der vi kan skape politikk for alle.

 

Knut Tveiten

Leder Helsepartiet