fbpx
skip to Main Content

God næringspolitikk bidrar til trygge arbeidsplasser!

POLITIKK:

Hva kjennetegner så en god næringspolitikk og hvilke ønsker og behov har det lokale og regionale næringslivet? Hva kan vi som politikere bidra med?

Når man spør næringslivet om hva som er viktigst for næringslivet i forhold til politiske prosesser og utvikling, er svaret forutsigbarhet.

Hva menes så med en politisk forutsigbarhet i forhold til nærings livet? Det kan være så mangt, men jeg tenker at det politisk utarbeides og vedtas strategiske og langsiktige planer for næringsutvikling i kommunen. Svært viktige planer her knyttes til bruk av arealer med kommunens arealplan, områdeplaner og reguleringsplaner. Disse planene er meget viktige for vekst og utvikling av kommunen og de er meget viktige for næringslivet. De beste prosessene ser vi når det er meget god dialog både med utbyggerne, naboer og samfunnet for øvrig. Slike gode strategiprosesser vil Arendal Høyre prioritere svært høyt! Det er også viktig å minne om at når Macgregor Pusnes AS ville flytte sin virksomhet med 270 høyt kvalifiserte medarbeidere, at det var en ferdig regulert og byggeklar tomt i Barbu. Deres alternativ var Grimstad. Nå bygges bygget og kunnskapshavna er virkelig blitt en viktig næringslivsklynge i Arendal. På Arendal havn Eydehavn foregår også en svært flott næringsutvikling med høy aktivitet knyttet til selve havna, men der nå også maritimt rettede næringer etablerer seg, sist nå med CSUB AS. Utviklingen på Eydehavn gir allerede betydelig, positive ringvirkninger for Arendalsregionen.

Vi må videre ha gode strategiske planer for utvikling av by og handelssentra og gode lokalsamfunn. Byplan 2023 heter den strategiske planen for Arendal sin by og bydelsutvikling. Vi ønsker ganske enkelt at enda flere skal bo, jobbe, ferdes, oppsøke og trives i vår flotte by! Det utarbeides også langsiktige planer for landbruket og for utvikling og drift av skogen.

Arendal Høyre mener det er av avgjørende betydning av at det politiske miljøet har best mulig kunnskap om næringsaktørene i kommunen og kjenner godt til deres behov både på kort og lang sikt.

Arendal Høyre vil videre vektlegge den gode dialogen som i dag allerede foregår med næringslivet i kommunen. Både undertegnede og flere av listekandidatene i Arendal Høyre har bred bakgrunn fra næringslivet og forstår mange av næringslivets behov.

Mange utfordringer løses på lokalt nivå. Noen må løses på nasjonalt nivå. Vi i Arendal Høyre har svært god kontakt og dialog med våre representanter fra Sørlandet på Stortinget og med den politiske ledelsen i Høyre

– FrP regjeringen. Her bistår og hjelper vi lokalt næringsliv.

Arendal Høyre vil videre prioritere og tilrettelegge for gründervirksomhet, rask saksbehandlingstid, regulerte tomter til næringsbruk og at alle henvendelser skal bli sett på med en positiv innstilling. Vi ønsker også å etablere utdeling av en årlig næringspris i kommunen.

Det er også viktig å minne om hvilken vekt og prioritet dagens Høyre+FrP regjeringen gir Sørlandet og Arendalsregionen. Denne satsningen vil gi svært viktige arbeidsplasser på både kort og lang sikt. Arendal Lufthavn Gullknapp AS fikk endret og fornyet sin konsesjon i juni 2014 slik at det kan være ruteflygninger sannsynligvis med oppstart i 2016. Ny 4 felts E-18 Tvedestrand – Arendal vil bli bygget i perioden 2016-2018/19. Nytt fengsel i Froland med mer enn 200 ansatte er vedtatt bygget. Det siste er at det nye veiselskapet legges til Kristiansandsregionen med et titalls nye arbeidsplasser. Det er helt sikkert noen som bor i Arendal som kommer til å jobbe i dette selskapet.

Strategiske planer må ta utgangspunkt i bærekraftig utvikling i forhold miljø og klima, de må utvikles i tett dialog med innbyggerne, næringslivet og politikerne – det er da vi lykkes!

Arendal Høyre vil jobbe videre for at kommunen fremstår med en aktiv og fremtidsrettet næringspolitikk som bidrar til at lokalt næringsliv har ønsket forutsigbarhet, klare rammer, samt muligheter for å kunne både starte og utvikle bedrifter i Arendalsregionen.

Ha et riktig godt valg!

Geir Fredrik Sissener Arendal Høyre Ordførerkandidat

Back To Top