fbpx
skip to Main Content

Fylkeskommunen – arbeidsplassen ingen kjenner til?

 

Aust-Agder fylkesting har med knappest mulig flertall bestemt seg for at Aust-Agder og Vest-Agder skal slås sammen til ett fylke. Det må vi som ansatte i fylkeskommunen forholde oss til. Det som blir problematisk er prosessene rundt vedtaket og ikke minst enkeltpolitikeres utsagn i media i etterkant av vedtaket i fylkestinget.

Vårt demokrati og samfunn er bygd på tillitt. Tillitt mellom innbyggere, politikere og administrasjon. Når tillitten forsvinner, forvitrer demokratiet. Det er vanskelig å ha tillitt til politikere som sier noe den ene dagen, og stemmer noe helt annet den andre. Vedtaket om å slå sammen agderfylkene ble til gjennom et slikt tillitsbrudd. Tre representanter fra FrP brøt med sitt eget partis politikk og stemte for å slå sammen fylkene. Ikke bare er medlemmene i FrP lurt. Befolkningen er lurt, og vi som er ansatt i fylkeskommunen er lurt. FrP har vært tydelige motstandere av en fylkessammenslåing, men var ironisk nok det partiet som i fylkestinget sørget for at det ble et flertall for nettopp dette. Dette innbyr ikke til tillitt. Snarere tvert imot, bidrar det til politikerforakt og forvitring av demokratiet.

FrP’s stortingskandidat, Åshild Brun Gundersen, som også er partiets gruppeleder i fylkestinget har i etterkant av vedtaket hatt en del uttalelser i media som vi reagerer sterkt på. Hun sier blant annet at hun er overrasket over hvor store følelser folk har for fylkeskommunen. Hun sier videre at ingen egentlig vet hva fylkeskommunen driver med. Dette er uttalelser som både provoserer og sårer oss som jobber i nettopp fylkeskommunen. Aust-Agder fylkeskommune er faktisk en av de største arbeidsplassene i fylket, med Sam Eyde videregående skole som den aller største virksomheten. I tillegg kommer alle de andre videregående skolene, tannhelsetjenesten, oppfølgingstjenesten, fagopplæringa, de fylkeskommunale veiene. Ja vi kan nevne i fleng. Vi opplever at Åshild Brun Gundersen gjennom sine uttalelser ikke tar sitt arbeidsgiveransvar som fylkestingspolitiker. Vi opplever at hun tråkker på oss som jobber i fylkeskommunen, enten vi jobber i videregående skole eller i en av de andre viktige funksjonene fylkeskommunen har. En slik politiker er det vanskelig å ha tillitt til.

Vi tar ikke stilling til selve sammenslåingen av fylkene. Men det vi forventer av våre folkevalgte er at de fremstår med respekt overfor de ansatte, at de har kunnskap om virksomhetene de har styring over, og at de er forutsigbare. FrP med Åshild Brun Gundersen i spissen har ikke oppfylt noen av disse forventningene.

Vi er skuffet og forventer en beklagelse

 

Gjermund Orrego Bjørndahl

Fylkesleder og Hovedtillitsvalgt

Skolenes Landsforbund

Aust-Agder

 

 

 

 

Back To Top