fbpx
skip to Main Content
STEINERSKOLEN: Den private skolen ønsker seg et nytt bygg i tre etasjer, og spør kommunen om lånegaranti. Illustrasjon: Asplan Viak

Full støtte til Steinerskolen i Arendal

Høyres gruppeleder Geir Fredrik Sissener mener Arbeidepartiet villeder innbyggerne.

I bystyret i Arendal torsdag 2.februar 2017 viste Arbeiderpartiet til fulle deres manglende forståelse og vilje til å støtte Steinerskolens søknad om en kommunal garanti på 8 millioner. Denne garantien ble søkt om for at skolen skulle få et lån i sparebanken Sør på 33 millioner. Lånet skal nyttes til å få barna over i et moderne skolebygg og således kunne legge en tilværelse i enkle brakker bak seg.

Arbeiderpartiet brukte samtidig anledningen til å hevde at denne saken er en budsjettsak og tvang dermed både KrF og Venstre til å stemme mot sin vilje. Det var meget spesielt å registrere, men det er et valg som resten av posisjonen med AP, SV og Sp må stå for.

Dette beklagelige vedtaket blir videre fulgt opp av AP sin gruppeleder Atle Svendal i hans leserinnlegg tirsdag 7.februar. Her begrunner han posisjonens negative vedtak med at det ikke er en kommunal oppgave å hjelpe private skole til å finansiere en ny skole og viser for øvrig til kommunens krevende økonomiske situasjon. Her presenterer Svendal som om de nevnte 8 millionene er brukt og tilført lånerammen, dette synes vi i Høyre er å villede innbyggerne.

Høyre og en samlet opposisjon med FrP, PP og MDG gav full støtte til Steinerskolens søknad om kommunal garanti. Dette gjør vi ut i fra en samlet vurdering knyttet til følgende:

Steinerskolene i Norge og i Arendal drives på en meget god måte med mye dugnad der man bygger stein på stein og på en økonomisk forsvarlig måte. Dette underbygges også av banken. Dette kan også sies om de to andre privatskolene i Arendal, Arendal International School (AIS) og St.Franciskus.

Privatskolene i Norge har begrensninger knyttet til å bygge opp egenkapital, derfor ber skolen og banken om en garanti for å ivareta egenkapitalkravet. Steinerskolen har levert en svært grundig søknad og har vist at de vil ha stabil betalingsevne framover.  Høyre anser den økonomiske risikoen ved å gi Steinerskolen en kommunal garanti til å være svært lav. AP fremstiller dette dessverre som nærmest tapte penger eller forbrukte penger.

Høyre setter stor pris på og støtter sterkt opp om både de offentlige som de private skolene i Arendal. Skal Arendal utvikle seg i årene som kommer, så trenger vi både høy kvalitet i den offentlige skolen og i de private skolene. Dette mangfoldet må både stimuleres og heies på, ikke hemmes slik AP nå gjør!

Disse skolene beriker Arendal og bidrar til et utrolig flott mangfold både pedagogisk, livssynsmessig og kulturmessig. Vi ser også at disse skolene har høye ambisjoner på vegne av elevene og bidrar klart til at Arendal kan fremstå slik visjonen til kommuner lover; som varm, stolt og utadvendt.

Vi synes det i denne sammenheng der et svært underlig at AP har støttet opp om kommunale garantier til for eksempel kunstgressbaner (det gjør Høyre også), men at private skolebygg ikke er viktig!

Arbeiderpartiet har bedyret gjentatte ganger, som svar på våre spørsmål, at NEI til garanti til Steinerskolen IKKE handlet om ideologi, men om økonomi. Etter å ha hørt debatten i bystyret og etter å ha lest innlegget til gruppeleder Svendal (AP), så er jeg av den oppfatning om at dette først og fremst nettopp handler om ideologi. Det er like skuffende som deres bruk av pisk på KrF og V i bystyret sist torsdag. Hvis dette er å anse som en budsjettsak, hvorfor ble da ikke saken behandlet som en del av budsjettet for 2017 før jul?

Høyre i Arendal registrerer med stor glede at kamplysten og viljen til å få på plass et moderne og viktig nybygg ved Steinerskolen er stor. Vi i Arendal Høyre skal gjøre alt vi kan for å støtte både de og de andre privatskolene i Arendal. Vi skal også målrettet jobbe hardt for at den offentlige skolen skal styrkes og utvikles! MEN både barna og byen trenger mangfold av skoler og en Arendalsskole med høy kvalitet! Da må alle med – alle barna og de unge er en del av Arendalsskolen!
Det er det vår oppgave å sørge for at så skjer!

Geir Fredrik Sissener
gruppeleder Arendal Høyre

Back To Top