fbpx
skip to Main Content

Fraværsgrense i skolen løser ingen problemer!

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen innfører en fraværsgrense på 10 prosent for elever i den videregående skolen fra 1. august 2016. Elever som er borte mer enn 10 prosent av undervisningen stryker i faget. Elevene kan likevel få halvårsvurdering med karakter og standpunktkarakter, hvis han eller hun kan dokumentere at fraværet utover 10 prosent kommer av for eksempel helse- og velferdsgrunner, hjelpearbeid og politisk arbeid.

Kunnskapsministeren ønsker å få ned fraværet i videregående skole. Fraværsgrense vil løse problemet, mener han. Jeg mener at det ikke løser problemet. Torbjørn Røe Isaksen glemmer å ta hensyn til en del gruppe mennesker.

Hva med ungdommene som sliter psykisk, er utsatt for mobbing eller har motivasjonsproblemer? Hva med de som har det tøft hjemme eller på andre private plan? Dette er ikke problemer som lett kan dokumenteres.

Ved å innføre en fraværsgrense gir ikke regjeringen og kunnskapsministeren elevene en sjanse en gang. Mange står i fare for å miste karakterene før de har fått mulighet til å ordne opp i problemene sine.

Samtidig ser vi at den nye fraværsregelen slaktes av blant annet kjøreskoler, fordi elever som tar kjøretime i skoletiden får fravær. Kunnskapsministeren synes tydeligvis ikke at trafikkopplæring er et godt nok tiltak til at elevene skal få gyldig fravær. I slike tilfeller, bør det i større grad brukes mer skjønn enn å sette grenser.

Det riktige er å gi tillit til elevene, og ikke sette rigide rammer og grenser for hvor mye de kan være borte eller ikke. Dette blir et vagt tiltak for å tro at man skal løse fraværskrisen.

Det som er mer riktig, er å få skolen til å bruke pedagogiske og sosialpedagogiske virkemidler i arbeidet med de elevene som står i fare for å droppe ut. Det må legges mer vekt på oppfølging av elever som har for mye fravær, og heller bruke skjønn når årsaken til en elevs fravær vurderes.

For å få ned fraværet i videregående skole, bør kunnskapsministeren gi skolene nødvendige ressurser og de stillingene som trengs – i stedet for å innføre en mye omstridt fraværsgrense.

Kunnskapsministeren ser at den norske skolen har sine utfordringer og han ønsker å fikse opp i det. Det er bra. Men noen ganger virker det mer som at han prøver «å peke en finger opp i lufta og følge vinden» og satse på at alt går bra, enn å komme med de rette tiltakene. Innføring av fraværsgrense er et slikt tiltak.

Dette avslører manglende tillit til landets skoleelever.

 

Gjermund Orrego Bjørndahl
Fylkesleder
Skolenes Landsforbund
Aust-Agder

Back To Top