fbpx
skip to Main Content

En offensiv og handlekraftig næringspolitikk!

POLITIKK:

Tidligere i sommer besøkte nestleder i Arbeiderpartiet Trond Giske og ordførerkandidat Robert Cornels Nordli Etablerersenteret i Kunnskapshavna. Gjennom informasjon og dialog med flere gründere fikk de innsyn i mange spennende ideer og forretningsplaner. Men ble også fortalt hvilke utfordringer en gründer møter, når det gjelder rammebetingelser og støtteordninger. Slike kontaktmøter, både med etablerte bedrifter og gründere, har høy prioritet for oss i Arendal Arbeiderparti. Det er på denne måten vi kan komme tett på næringslivets utfordringer og behov, og utforme kommunens fremtidige næringspolitikk.

Arbeidsledigheten i kommunen er på vei oppover og Arendal raser nedover på NHOs rangering av kommune-Norge når det gjelder næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og økonomi. Dette er en svært urovekkende utvikling som må snus. Det må ikke feste seg en oppfatning om at vi er tilfreds med at Arendal utvikler seg som en «middelhavsfarer» når det gjelder bedriftsetablering og næringsutvikling. Det er nemlig det som nå er i ferd med å skje. Og det nytter ikke å «klage» på krise i internasjonal økonomi og tørke innenfor oljeog gassvirksomheten. Stort sett har de fleste kystkommuner i Norge den samme utfordringen for tiden. Men noen klarer å knekke omstillingskoden bedre enn andre.

Den jobben er vi i Arendal Arbeiderparti klare til å ta fatt på. Vi vil blant annet sette fart på utvikling av nye næringsarealer på Stoa og langs nye E18 mellom Arendal og Tvedestrand. Vi vil styrke samarbeidet med Arendal Næringsforening, næringsklynger, fagbevegelsen og det offentlige. Vi er innstilt på å gi bedrifter i etableringsfasen fritak for eiendomsskatt. Og ikke minst vi vil øke innsatsen for å få gründere og nye bedrifter til å satse i Arendal.

Jeg ser i et leserinnlegg at Høyres ordførerkandidat Geir Fredrik Sissener taler varmt for næringslivets behov for rammebetingelser og forutsigbarhet. Det er jeg enig med han i. Men samtidig bruker Sissener stor plass på å forklare velgerne nytten av gode planer og prosesser. Det er nok vel og bra det også. Men bedrifter som hver dag kjemper i et nasjonalt og internasjonalt marked ønsker seg mest politikere som har evne og vilje til å ta beslutninger. Forstår betydningen av å prioritere og har styrke til å gjennomføre.

Trygge og lønnsomme arbeidsplasser er grunnlaget for en kommune i vekst. Vi i Arendal Arbeiderparti er klare til å ta fatt på jobben med å gjennomføre en offensiv og handlekraftig næringspolitikk for kommunen.

Morten Kraft Arendal Arbeiderparti

Back To Top