fbpx
skip to Main Content

En ny VERDEN ett nytt Norge på ALVOR.

Jeg er ikke gammel for jeg er født da siste verdenskrig brøt ut. Derfor har jeg også tilegnet meg mitt livs erfaring, og jeg lever fortsatt aktivt.

Jeg ser tilbake på min barndom og ungdom i Holmesund på Tverdalsøy. Det var en annen tid. Like etter krigen fikk far hyre igjennom den norske stat. Han var ute og seilte i 4 år i strekk, kom hjem. Jeg mener å huske at han var hjemme i ca en mnd, og måtte reise ut igjen i 4 nye år. Jeg var da ”liksom far” i huset og jeg forsøkte å gjøre så mye jeg kunne gjøre av det far ville ha gjort. For å få mat til huset fisket jeg dyrket grønnsaker, plukket bær og sopp i skogen og jordbær på gartneriet like ved. Jeg plukket også nyper og leverte de på butikken. Jeg måtte gjøre noe for å tjene penger.

Nå skriver vi 2020 og vi har aldri hatt det så godt noen gang før denne pandemi  krigen begynte.

Vi vet enda ikke hvordan det går, og hvor mange som overlever. Kanskje kommer det en enda sterkere pandemi som er mer robust. Hvor mange som da vil klare seg vet vi ikke.

Men uansett etter denne pandemien  blir det i alle fall en helt ny VERDEN.

Jeg mener vi må belage oss på det. Vi må gjøre det vi måtte gjøre etter krigen. Vi måtte i større grad klare oss selv. Vi måtte gjøre det jeg gjorde som ungdom. Jeg måtte være med på å dra ”lasset” i det lille samfunnet vi hadde nemlig familien.

I denne sammenheng ser jeg meget positivt på det ungdomsopprøret vi hadde før pandomines inntog i verden. Det var ett opprør hvor ungdommen forlangte endringer  for å redde den verden ungdommene skal overta. Samfunnet må ta grep. Jeg har hele livet vært med på å ta grep. Nå utfordrer jeg protest ungdommen til å ta grep. Det er nemlig ikke det folk mener og sier som har betydning det er handlingene, det man gjør som teller. Og kjære alle sammen her er utfordringen: Bøndene trenger hjelp til å plante, så og høste. Vi hadde potetferie hvor vi tok opp poteter for bøndene, vi plantet skog .

For å få dette til anbefaler jeg skolene om å kontakte bønner som trenger hjelp.

Lage lister/avtaler over ungdom til de ulike oppgavene.

Vi behøver ikke fremmed arbeidere  vi har ungdom som har demonstrert, tatt fri fra skolen, for å fortelle at de ønsker endring. Nå kan de være aktivt med. Samtidig tjene lommepenger.

Jeg vil samtidig vise til vår statsministers tale hvor hun sa at vi alle har ett ansvar, vi må samarbeide  og fordele ansvar og byrder. Det er i grunnen slik ett sosialdemokrati skal fungere. Og her må vi lære. Regjeringen er nå meget heldig for Norge som stat har godt med oppsparte midler. Selv om de som styrer nå representerer politiske partier som har ord på seg for å klage på skatter, avgifter og offentlige tjenester.

Etter denne krisa må NYE NORGE sørge for at de det ble klappet for og takket for den fantastiske jobben de gjorde da de stod foran i fronten får lønn for strevet. Vi husker alle krigsseilerne.

Det er ofte returspørsmål jeg får. Hva gjør du selv. Jeg holder på å rigge til Staubø Kultursenter for åpning. På grunn av tilstandene nå, vil jeg ikke plante blomster. Der hvor jeg hadde blomster vil jeg ha poteter. De blomstrer og gir meg poteter. I potter og høvelige plasser planter jeg tomater og agurker. Noen krydderplanter har jeg også. De skoghagene jeg dyrket da jeg var ung er jeg i ferd å opparbeide. Hvis det er noen som ikke har noe å gjøre kan de være med på å rydde skoghagene  bare ring.

Back To Top