fbpx
skip to Main Content

Ekstraordinært inntak av lærlinger

Yrkesopplæringsnemndene ber arbeidsgivere på Sørlandet om å vurdere et ekstraordinært inntak av lærlinger fra januar 2016

Yrkesopplæringsnemnda i Vest-Agder fylkeskommune kommer med følgende oppfordring til økt inntak av lærlinger:

På bakgrunn av den høye arbeidsledigheten i Vest-Agder og tilhørende problemer med årets formidling av lærlinger til utsatte bransjer, vil yrkesopplæringsnemnda henstille til kommuner, fylkeskommunen, statlige virksomheter og aktuelle private bedrifter i Vest-Agder om, i årets budsjettbehandling, å vurdere muligheten for et ekstraordinært inntak av lærlinger fra januar 2016.

Yrkesopplæringsnemnda i Aust-Agder fylkeskommune har vedtatt tilsvarende oppfordring.

 

Fullført fagopplæring som lærling i bedrift

Konjunkturnedgang i ulike bransjer har medført at mange kvalifiserte søkere ikke har fått lærekontrakt som lærling i lærebedrift.

Mange har startet opp på alternativet Vg3 Fagopplæring i skole med elevstatus og utplassering for kortere perioder i bedrift med tanke på formidling til lærekontrakt.

Det er nå viktig at arbeidslivet gir kvalifiserte og motiverte søkere en mulighet til å fullføre fagopplæringen som lærling i lærebedrift.

 

Kommunene må doble antall læreplasser

Ifølge samarbeidsavtaler mellom Vest-Agder fylkeskommune og den enkelte kommune er målet på sikt 3 læreplasser per 1000 innbyggere i kommunen. Det vil si at antall læreplasser i kommunene i Agder må økes fra 444 til 888 i løpet av få år. Oversikt over antall læreplasser i den enkelte kommune og hvilken økning/opptrappingsplan som etterlyses finner du her:  Kommunene på Sørlandet kan ta inn 100% flere lærlinger

 

Flere aktuelle lærefag i offentlig sektor

88 prosent av læreplassene i kommunene i Agder er i helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Det er et stort potensiale for inntak av lærlinger i teknisk sektor, hvor det nye byggdrifterfaget er et høyaktuelt eksempel. Det må også vurderes å ta inn flere lærlinger/lærekandidater i fag som renholdsoperatørfaget, institusjonskokkfaget, dataelektronikerfaget, IKT-servicefaget, kontor- og administrasjonsfaget. Her er også store muligheter for samarbeid om lærlinger mellom flere kommuner og privat sektor.

 

Fred Skagestad

Leder av yrkesopplæringsnemndene i Aust-Agder og Vest-Agder

Back To Top