fbpx
Annonse:

Det handler om kunnskap og moral

Svar til Einar Krafft Myhren:
I år er det 100 år siden Norge fikk råderett over Svalbard. Dette vil bli markert i løpet av året, og sannsynligvis vil det bli lagt vekt på bakgrunnen for at lille Norge fikk retten til denne øya, og at vi ikke trenger å engste oss for at Russland skal ta den fra oss. Det har med internasjonal rett  gjøre, det som også kalles folkerett.

Folkeretten står over de enkelte lands nasjonale lover, og kan heller ikke oppheves uten samtykke fra de involverte parter. FNs hovedforsamling og sikkerhetsrådet har en veiledende funksjon og fatter ikke internasjonal lov, så nær som i helt sjeldne tilfeller.

I det samme rettsoppgjøret for hundre år siden, etter den første verdenskrig, fikk verdens jøder rettigheten til sitt eldgamle land.  Merkelig nok hadde det ikke vært noen nasjonalstat der på disse to tusen åra, og selv om det bodde folk fra andre nasjoner der, anerkjente det internasjonale samfunnet at det var jødene som hadde retten til å opprette sin nasjonalstat der. Jødene fikk til og med anerkjent sine urfolksrettigheter til landet. Og landet var ikke bare landet vest for Jordanelva, det var hele landet Jordan i tillegg. Så når det hyles “ulovlig okkupasjon” og “brudd på folkeretten” mot Israels nærvær i Judea og Samaria, må jeg som gammel historielærer utdele strykkarakter!

Jødene var nemlig ikke heldige med naboene, de ble fylt av en vanvittig og uhellig vrede over at jødene, de fillefransene som de hadde herjet med i to tusen år og hengt opp etter tur i alle de trær og dørkarmer de kunne finne, nå plutselig trodde de var noe! Og verst av alt, det var mot Koranen å forholde seg til jøder som om de var som andre folk. Så at vi skal holde med araberne i at jødene ikke har de rettighetene de etter internasjonale lover (er lik “folkeretten”) beviselig har, hva er det for slags moral??

Ja, jødene er jo så fæle, ikke sant, de bør jo stilles for krigsforbryterdomstoler og det ene med det andre! Jeg kjenner en dame ved navn Cecilie Hellestveit, hun er ekspert på konflikter i Midt-Østen (og dessuten ikke antisemitt, som enkelte andre damer som NRK benytter seg av!). Hun sier at israelernes krigføring er godt over gjennomsnittet for andre krigførende nasjoner når det gjelder overholdelse av krigens moralske lover. Og så dette med apartheid. Jeg har hørt en samtale mellom en sørafrikansk journalist (han var en venn av Nelson Mandela) og en palestinsk professor. De var skjønt enige om at å kalle Israels behandling av palestinerne apartheid, er en stor fornærmelse mot de som virkelig ble undertrykt, de svarte og de fargede i Sør-Afrika.

Og ja, og så nevner du FN, Einar. Med sitt underskudd på demokrati er FN blitt en arena for forvrengning og løgn, det er 58 muslimske land og minst det samme antall  land som er diktaturer og lignende.  FNs Menneskerettighetsråd 2006-2018 hadde 68 fordømmelser av Israel og 67 av alle andre land i verden, slik som Nord-Korea, Syria, Iran og Eritrea. For ikke å snakke om resolusjoner i FNs Hovedforsamling angående “okkupasjon” :  ca 3000 mot Israel og 32 mot alle andre land. Hykleriet viser seg f.eks på FNs “internasjonale solidaritetsdag med det palestinske folk”, den 29de november. Det var den dagen i 1947 at araberne forkastet FNs plan om en fredelig løsning av Palestinakonflikten . FN  ville gi de 23 prosentene som var igjen av Palestinamandatet på deling mellom jøder og arabere ( Jordan hadde da tatt 77 prosent, helt imot mandatets intensjon), Israel sa ja, araberne sa nei! Og hvorfor sa araberne nei? Les charteret til Hamas og PA! Araberne kommer ikke til å gå med på at jødene skal ha en eneste kvadratmeter, araberne skal ha alt, det er fasiten i alle “fredsforhandlingene”! På denne dagen, den 29de november, bærer formannen i Hovedkommisjonen palestinaskjerf, og leser opp årets fordømmelser av Israel! Så jo da, her er det om å gjøre at vi ikke kjøper noe av jødene!

 

Anne Helene Lieng

Tromøy