fbpx
Annonse:

Det er lokalvalg. Det handler om Arendal og Agder.

9.September er det kommune og fylkestingsvalg og sammensetningen i bystyret og fylkestinget avgjør din fremtid for de neste 4 årene. Hva du stemmer betyr noe. Hvem du stemmer på betyr noe. For 4 år siden hadde vi en valgoppslutning i Arendal på 55,2 % (NRKs nettsider) og nasjonalt på 59,9% (NRKs nettsider) Det betyr at 44,8% av ulike grunner ikke brukte stemmeretten i Arendal. Dette er en altfor lav valgdeltakelse, og jeg håper deltakelsen blir vesentlig større i år! Valgdeltakelsen er essensiell for demokratiet. Den dårligste forutsetningen for et demokrati er en befolkning som ikke bryr seg. Så jeg oppfordrer folk til å gå å stemme innen 9.September. Og vet du ikke hva du skal stemme så stem blankt. Da har du i det minste vist at politikken er vanskelig å sette seg inn i, eller at du er i mot det politiske systemet, eller noe annet. Du har lagt en stemmeseddel i en valgurne og det er opp til oss politikere å velge hvordan vi skal forholde oss til det.

Jeg er 4.kandidat for Miljøpartiet de grønne i Arendal. Jeg har sittet som vararepresentant i kommunestyret i 4 år, og jeg har enda ikke deltatt på et bystyremøte. Men jeg har observert i 4 år hvordan politikeres hverdag er. Hvor hektisk og intenst det er i bystyresalen. Hvor vanvittig mange dokumenter som må leses. Hvordan sakene endrer seg i stor grad underveis og hvordan sakene ofte blir avgjort med en eller to stemmer. Det politiske landskapet er stort og uoversiktlig og å være politiker er et stort og viktig samfunnsoppdrag. Og spesielt utfordrende er det å være lokalpolitiker. Rikspolitikerne tar stadig mer plass og den politiske interessen og det politiske engasjementet er lavt eller fraværende i store deler av befolkningen.

Men jeg synes jeg ser en trend i dette valget. Jo mer jeg følger med, jo større håp får jeg for fremtiden. Et økende engasjement og en økende bevissthet i befolkningen. Vi er stille for klima, natur og miljø og vi brøler for klima, natur, miljø, fred og rettferdighet. Mange snakker om klima, natur og miljø som et skalkeskjul for å få stemmer eller for å fremstå som en person som er miljøbevisst. Et ord som bærekraft blir brukt og misbrukt mer enn noen gang. Men stadig fler bryr seg også på ekte og stadig fler ser hvordan vi lever i en overdrivelsens tidsalder. Vi lever som en hamster i et hamsterhjul og forbruker alt rundt oss: Natur, olje, mennesker, dyr, leker, klær, internett osv. Listen er lang og reaksjonene er også større og større. Dette gir meg håp for fremtiden. Dette viser en befolkning som våkner og blir bevisste samfunnsborgere. Men det er viktigere enn noen gang å ha beina godt plantet på jorda. Vi må passe oss for massesuggesjonens kraft. Derfor er jeg for et forenklet språk blant politikerne. For politikerspråket er altfor vanskelig. Derfor er jeg for politikere som tar avgjørelser basert på sin egen etikk og samvittighet og ikke må være populære for enhver pris. Derfor er jeg for politikere med både bakkekontakt og engasjement. Politikerne er avhengige av folk rundt seg som bryr seg og er samfunnsbevisste. Så vær så snill bruk stemmeretten. Stem på de personene eller det partiet du har mest tiltro til, og synes du politikken er tull, fjas og sirkus, ja så stem blankt. Men bruk stemmeretten din. Den er viktig for de neste 4 årene.