fbpx
skip to Main Content

DESINFORMASJON, manipulert sannhet i mediene

Ordet desinformasjon er et lite brukt , og kanskje et lite kjent ord i samfunnsdebatten. Store norske leksikon sier:  ” Desinformasjon (spredning av) bevisst villedende informasjon. Hensikten er å utbre visse holdninger, og få mottagerne til å reagere på bestemte måter”. Desinformasjon både i ord og bilder kan spenne fra utelatelser, ”halve” sannheter, bortforklaringer og til direkte løgn.”Fake news” er et nytt uttrykk. Det er noe diffust og ofte definert av eget ståsted. Desinformasjon serveres både fra kjente medier som aviser og TV som på sosiale medier. Det kan være vanskelig å avgjøre hvem som er ”verst”.

En sjelden gang er desinformasjon en ”glipp” eller ren uvitenhet, men ofte brukes det som ”dokumentasjon” for egne politisk korrekte ytringer. Den enkelte avis mottar også mye stoff fra nyhetsbyråer som bokstavlig talt selger stoffet med sin vinkling. Ofte mangler kildekritikk i den enkelte avis. Hvorfor har desinformasjon fått så stor utbredelse? Fenomenet er ikke nytt, og  inntrykket er  at det tiltar. Ønsker vi å påvirke andre slik at de skal mene det samme som vi selv gjør? Selvfølgelig er det essensen. Er mediene egentlig interessert i en fri debatt på et ikke manipulert faktagrunnlag ? Etter min oppfatning er nettopp dette en forutsetning for en åpen meningsutveksling innenfor ytringsfriheten. Det er en forutsetning for et fungerende demokrati.  Bente Kalsnes i Agenda Magasin har skrevet en reflektert artikkel om emnet. Hun sier ”at det er forventet at mediene ideelt sett skal tilby leserne og seerne balansert, nøytral og tillitsvekkende informasjon om verden”. Dessverre blir vi gang på gang skuffet over denne forventningen.

Grenselinjen til propaganda er hårfin: (Store norske leksikon): ”Bevisst manipulering av folks følelser og tanker ved hjelp av sterke virkemidler for å fremme bestemte oppfatninger og handlingsmønstre”. Det forutsettes at det er gjort med hensikt, ofte som ledd i en ideologi. Hva som er sant og fullstendig gjengitt kan være umulig å skille fra en vanlig desinformerende nyhetssak. Derfor blir vi daglig utsatt og påvirket av desinformasjon. Dette brukes i mange sammenhenger, generelt i politikk, i valgkamp, Midt-Østen, USA/Russland, Libya, innvandring, EØS, Islam, ja i det meste som diskuteres i den offentlige debatt.

Kommunikasjon er et vanskelig felt. Mediene lever av kommunikasjon med befolkningen. Generelt tror jeg folks bevissthet er gryende om at ikke alt som serveres i mediene er sant. Kanskje i takt med medienes misbruk av ikke -nøytral  informasjon .Krav om politisk korrekthet og latterliggjøring av enkeltmenneskers synspunkter er alvorlig og minner mest om mediene i autoritære regimer . Det svekker tilliten til mediene. På litt lengre sikt kan det føre til selvmord på medienes generelle troverdighet. Det er ikke demokratiet tjent med.

Arendal 16. mars.
Frode Astrup Filseth

Back To Top