Annonse:

Boliger «for folk flest»

Agderposten har satt i gang en kampanje med å fokusere på klasseforskjellene i Arendal, ut ifra hvor man bor i kommunen og hvilken inntekt man har.

Det hevdes at i Arendal øst har den menige mann og kvinne en lavere inntekt enn i Arendal vest. Hisøya har blitt brukt flittig som eksempel på sted der “fiffen” bor i Arendal kommune, mens Saltrød har blitt brukt som eksempel på det motsatte.
Mine politikerkolleger Haagen Poppe og Gjermund Orrego Bjørndahl står på hver sin skanse og hevder det motsatte av hverandre i denne saken. I tillegg vakte Ordførerkandidat Geir Fredrik Sissener harme da han satt i godstolen sin med utsikt til Arendal og byfjorden, og hevdet at det vil være alt for dyrt å oppføre kommunale boliger på Hisøya.

Jeg synes det er bra at dette temaet kommer opp. Jeg har vokst opp i Tvedestrand kommune, bodd 2 år i Kristiansand, et halvt år i USA og 10 år i Oslo. Deretter flyttet min mann og jeg til Hisøya, da vi fikk barn for 13 år siden. For 7 år siden flyttet vi til Kilsund, som ligger omtrent 2 mil øst for Arendal sentrum. Jeg vil ut ifra dette tørre å påstå at jeg har sett litt av verden og også forskjellige deler av Arendal kommune.
Og HVA ser jeg? Jo, det er vitterlig et klasseskille i Arendal kommune. Spesielt når det kommer til hvor folk med forskjellig inntekt velger å bosette seg. Det har ikke kommet så langt som for eksempel i Oslo, men forskjellene er voksende. Og HVORDAN ser jeg det?

En faktor jeg vil peke på, og som er meget påfallende, er prisene på boligene som selges på de forskjellige stedene. Jeg tok et raskt søk på Finn og forskjellene gløder mot meg: En nyoppført tomannsbolig i vannkanten på Saltrød på 163kvm hadde prisantydning på ca. 4.5 millioner kroner. Til sammenlikning så kan man på Hisøya få kjøpt en tilsvarende bolig i Kolbjørnsvik på 127 kvm til ca. 8.650(!) mill.
Det er nesten en dobling av priser på bolig fra Arendal øst til Arendal vest!! Og selvfølgelig så gjør dette noe med menneskene som bor på de forskjellige stedene. En familie med inntekt på 800.000 i året har ikke nubbekjangs til å kjøpe seg et hus på Hisøya til over 8 millioner kroner! Man trenger ikke å være rakettforsker for å forstå dette.

Ta undertegnede som eksempel: Hvorfor valgte jeg å flytte til Kilsund når jeg bodde på Hisøya, nærme byen og alle dens fasiliteter? Jo, for på Kilsund fikk jeg et mye større hus med stor tomt for en slikk og ingenting, sammenliknet med Arendal vest. Og det er like flott (hvis ikke flottere) i Kilsund enn på Hisøya.

Kjøp og salg av hus i Arendal og resten av landet er markedskreftene i fri utfoldelse. Det er INGEN reguleringer her. Dette skaper klasseforskjeller. OG ikke minst generasjonsforskjeller. En ung, nyetablert familie har ikke mulighet i verden til å kjøpe seg bolig i dag, uten minst en halv million i egenkapital. Hvem har disse pengene?! Ikke hvermansen, i hvert fall.

Vi kan gjøre noe med dette i Arendal kommune. Vi trenger ikke å komme så langt som for eksempel i Oslo før vi våkner og tenker at vi må gjøre noe. Og vi må gjøre noe konkret, uten fine ord og løfter, som oss politikere ofte er så flinke til å komme med.
Og vi KAN starte med noe konkret: Å bygge billigere boliger på Hisøya og andre aktuelle steder, i regi av kommunen. Eier kommunen tomter, så har kommunen alle muligheter til å gjøre nemlig dette, dette uavhengig av markedskreftenes ubønnhørlige behov for å skape klasseforskjeller. Da kan også boligene som har adresse til Hisøya bli til glede “for folk flest”.

 

 

Anniken Solfjeld Pedersen

Representant i Arendal bystyre for Arendal Arbeiderparti
Leder for Flosta og Strengereid Arbeiderlag