fbpx
skip to Main Content

Biblioteket og budsjettet: Beretningen om et varslet mord

I budsjettet for 2020 foreslås det dramatiske kutt ved Arendal bibliotek, så store at hvis budsjettet vedtas, vil populære og gode tjenester som «meråpent» måtte vurderes stengt, Sommerles forsvinne, og antall arrangementer både for barn og voksne så godt som falle bort.

Posisjonen foreslår et kutt på kroner 1 million i 2020, og ytterligere kutt på 500 000 for 2021 og ut planperioden. Det vil utgjøre et kutt på 14% for bibliotekets ramme.

Den ferske PISA-undersøkelsen har avdekket at norske barn, særlig gutter, sliter med lesing, og da virker det helt mot sin hensikt å kutte i tilbudet som bidrar til å øke leseglede og som gir tilgang til litteratur.

Rundt 800 mennesker er innom biblioteket hver dag– hvilket tilsvarer om lag 220 000 besøkende årlig. Her kan de nyte godt av det eneste gratistilbudet som er for alle- uansett alder, religion, kjønn, økonomi eller utdanningsnivå. Posisjonen i Arendal legger fram et kutt som vil få dramatiske konsekvenser for biblioteket – og som i tillegg kuttes mest av alle, til tross for at Arendal bibliotek er den mest besøkte kulturinstitusjonen i fylket! I tillegg til bortfall av nevnte tilbud vil også svært populære aktiviteter for barn i skoleferier, familielørdager, Demokratikafeer og litteraturprosjekter være blant tiltakene som kan ryke til neste år. Dette ser vi klart som en stor utfordring- særlig sett i forhold til kommunens bekymring rettet mot levekårsutfordringer.

Medregnet prisstigningen er midler til innkjøp av bøker, aviser, lydbøker etc. kuttet med 2/3 siden 2009. Biblioteket sliter med å kjøpe inn nok og nytt som brukerne etterspør – det gjelder både aviser, faglitteratur, lydbøker og e-bøker. Det foreslåtte kuttet er til sammenligning høyere enn bibliotekets totale årlige bokbudsjett.

Arendal bruker under 20 kr pr innbygger på innkjøp av bøker og annet materiale – det er under gjennomsnitt for de andre bibliotekene i Aust-Agder. Til sammenligning har for eksempel Bykle kr. 148,- og Åmli kr 87,-  per innbygger.

Biblioteket har allerede kuttet 2 stillinger – og er kuttet til beinet både hva gjelder bemanning og bokbudsjett. Med dagens krevende økonomiske situasjon og signaler om ytterlige mulige kutt i flere år framover er det et spørsmål om tid før bibliotekets tilbud ikke lenger kan sies å svare på publikums forventninger til et moderne folkebibliotek.

Dersom budsjettkuttene gjennomføres, vil biblioteket måtte konsentrere tilbudet til kjerneaktiviteter og hverdagsaktiviteter.

Dette står i sterk kontrast til at bibliotek er den offentlige tjenesten som flest er fornøyde med. Det er kun brannvesenet (80 poeng = max) og folkebiblioteket (79 poeng) som oppnår de høyeste skårene av de kommunale tjenestene. Folkebiblioteket har ellers fått en av de høyeste skårene i alle fem innbyggerundersøkelser. (Difi-rapport, 2019:8).

Vi oppfordrer våre politikere – vern om biblioteket! De varslede budsjettkuttene vil rasere Arendal bibliotek.

 

 

Back To Top