fbpx
skip to Main Content
Ingrid Skårmo, Fremskrittspartiet
Ingrid Skårmo, Fremskrittspartiet

Ber om bemanningssvar i bystyret

Interpellasjon til bystyret, v/ordfører 3.mars 2016.

At Arendal kommune har mange dyktige ansatte innen helse og omsorg er det vel ingen tvil om.

Ingrid Skårmo, Fremskrittspartiet
Ingrid Skårmo, Fremskrittspartiet. Arkivfoto

Det er også en kjensgjerning at kommunen sliter innen denne tjenesten. Mange er sykemeldte, de fleste blir tilbudt små brøksstillinger, mange vikarer, urimelig ferieavvikling.

Dette innebærer at mange hver dag må søke om vikarvakter for å få nok inntekter som de kan leve av. Med andre ord har mange som arbeider innen denne sektoren det ikke greit.

Vi må lytte til våre tillitsvalgte som har varslet om dette lenge.  De ansatte står overfor et altfor stort press. Dette kan resultere i at de finner seg andre jobber og kommunen mister den gode kompetansen de ansatte innehar.

Grunnbemanningen innen helse og omsorg i Arendal kommune har lenge vært altfor lav.

Jeg er også overbevist om at en solid grunnbemanning vil gi større forutsigbarhet for brukerne som vil få færre personer å forholde seg til.

I vårt budsjett for 2016 la vi inn et verbalforslag med ønske om å få rådmannen til å forberede en sak til bystyret om bemanningssituasjonen innen helse og omsorg i Arendal kommune.

Da dette er en meget viktig sak, ber jeg nå ordføreren ta initiativ til å få en sak til bystyret angående denne uheldige utviklingen innen Helse og Omsorg i Arendal kommune.

Ingrid Skårmo
bystyremedlem Arendal FrP

Back To Top