fbpx
skip to Main Content

Behold råderett over krafta vår!

Torsdag 22. mars skal Stortinget behandle en sak som er umåtelig viktig for innbyggerne i Norge. Ikke minst for de av oss som bor på Agder.

H/FrP/V-regjeringa foreslår at Stortinget, gjennom simpelt flertall, skal knytte Norge til EUs energiunion gjennom energireguleringsbyrået ACER. Rødt Agders første fylkesårsmøte 17.mars 2018 oppfordrer stortingsrepresentantene fra Agder, ikke minst Arbeiderpartiet sine, til å støtte fagbevegelsen og si nei til ACER.  Vi støtter, gjennom vårt aller første vedtak, Sørlandsoppropet mot norsk tilknytning til  ACER, EUs energiunion.

Rein vannkraft har i over 100 år lagt grunnlaget for å bygge industri og arbeidsplasser i Norge. På Agder har vi en stor og viktig kraftforedlende industri. Med årene er bedriftene blitt bedre og bedre på miljøvennlig produksjon. Agder eksporterer kraft i form av metaller og andre produkter som er viktige for å gjøre verden grønnere. Vi har muligheter for å satse enda mer på rein, grønn industri.

Vannkrafta gir oss muligheter til å bygge ut en reinere transportsektor og til å holde vanlige mennesker med rimelig strøm. Hvis vi skal bruke krafta til å utvikle samfunnet på en måte som tjener felleskapet, må den beholdes under folkevalgt, nasjonal styring.

Norge er med i et nordisk industrisamarbeid, og vi har kabler til utlandet som gjør det mulig å drive med utveksling og eksport av kraft. Men fortsatt bestemmer vi i hovedsak når og hvor mye.

ACER har som formål å lage et felles europeisk nett for både gass og strøm der nasjonale hensyn ikke skal tas. Det er all grunn til å frykte at Norge vil importere en europeisk strømpris og dermed miste vår viktigste konkurransefordel – stabil, lav strømpris til den kraftforedlende  industrien. ACER skal bestemme reglene for når strømmen skal flyte den ene eller andre veien gjennom eksportkablene. EU-byrået vil også bestemme hvem som skal betale ved uenighet og det er tvilsomt om Norge kan stanse nye eksportkabler ut fra nasjonale hensyn.

Energiunionen er høyt på agendaen i EU og vil bety økt overnasjonalitet. EU-kommisjonens mål er å sentralisere beslutningsprosessen og overføre mer makt til ACER. I en slik situasjon er det ekstra uheldig å forplikte Norge til et EU-byrå for energi.

Rødt Agder er ikke villig til å drive sjansespill med forvaltningen av våre grønne energiressurser, derfor sier vi nei til ACER og EUs energiunion. Vi krever at saken avgjøres som en mulig suverenitetsavståelse med ¾ flertall.

Lisbeth Reed, leder Rødt Agder

Kristian E. Pedersen, nestleder Rødt Agder

Back To Top