fbpx
skip to Main Content

Bedre veier i Aust-Agder!

Denne uken vedtar Stortinget bygging av over 80 kilometer ny firefelts vei i Hedmark, Telemark og Aust-Agder. I Aust-Agder skal strekningen på E18 fra Arendal til Tvedestrand, settes i gang neste år, og stå klar i 2020, til en prislapp på 5,5 milliarder kroner. Høyre-Frp-regjeringen arvet i 2013 et vei- og jernbanenett med et samlet forfall på over 60 milliarder kroner, og en Nasjonal transportplan som la opp til stykkevis og delt utbygging og langsomt vedlikehold. Vi hadde gjennomsnittlig planleggingstid for nye prosjekter på 10 år.

 

En av hovedprioriteringene til denne regjeringen har vært å bygge landet sammen. Det er med samferdsel at vi bygger det moderne Norge, og det handler om at du skal føle deg trygg på veiene, at næringslivet skal komme seg frem, at bo- og arbeidsmarkedsregioner kan smelte sammen og at kø som fører til støy, støv og utslipp skal reduseres. Siden regjeringsskiftet er samferdselsbudsjettet økt med 50 %, og er nå på nær 60 milliarder kroner. Vedlikeholdet av jernbane og riksvei er økt med 90 %, og for første gang på flere tiår reduseres nå forfallet hvert år. Veiene og jernbanesporene blir nå rett og slett i bedre stand hvert år, ikke verre. Veier på nesten 400 km planlegges nå med statlig plan, for å få opp farten med få opp farten på veiene.

 

E18 fra Arendal til Tvedestrand er blinket ut som et av de første prosjektene som Nye Veier skal starte med. Blant annet fordi det nye flertallet på Stortinget etter valget i 2013 tilførte ekstra planleggingsmidler, så vil prosjektet åpne tidligere enn det finansieringen prosjektet har i Nasjonal transportplan legger opp til. Nye Veier AS mottar nå ros i fra anleggsbransjen for å ta i bruk kontraktsformer der entreprenøren trekkes tidligere inn, og for å vektlegge kompetanse og ikke bare lavest pris. Det bidrar til at norske entreprenørbedrifter er mer konkurransedyktige.

 

Når vi denne uken stemmer for helhetlig, fremskyndet og etterlengtet utbygging av E18 gjennom Aust-Agder, er det en gledens dag for alle som har kjempet for denne veien og et godt eksempel på at det går an å organisere veibyggingen på en bedre måte enn vi gjorde før. Det vil skape arbeidsplasser i byggefasen, styrke konkurransekraften på Sørlandet, og gjør at alle vi som bruker veiene kommer raskt frem og trygt hjem. Gratulerer!

 

Svein Harberg (H), stortingsrepresentant for Aust-Agder

Nikolai Astrup (H), leder, Stortingets transportkomité.

Back To Top