fbpx
skip to Main Content

Løfter og ideologi – hvor ble det av i alt mylderet?

Prinsipp og ideologi synes å ligget ute i sola hele sommeren, falmet er de rød, blå og grønne fargene i politikken i det minste blitt.

Ordene fra lokalbefolkningen har ikke vært nådige når de det siste året har snakket om den såkalte «skolesaken», prosessen hvor flere skoler har vært vurdert nedlagt og hvor Nesheim og Løddesøl skoler er vedtatt nedlagt. For de som har påtatt seg å styre kommunen vår, både politisk og administrativ ledelse, har det heller ikke vært enkelt. Beskyldninger om lovnader som er brutt har haglet, og blitt motsagt.

Når prosesser blir så langvarige og utfordrende som denne er det imidlertid viktig å holde tunga rett i munnen. Det er helt grunnleggende at valgløfter og ideologiske prinsipp overholdes, ellers har innbyggerne i byen absolutt ingen forutsetning for å vite hva de stemmer på.

«Skolesaken» går nå inn i en helt ny fase, når politikerne skal si hvorvidt de mener det skal opprettes privatskoler på Nesheim og Løddesøl. Nå gjelder ikke bare lokale lovnader lenger. Nå må lokale løfter veies opp mot overordnet politikk. Høyre er i høy grad kommet dit de er i dag ved å fokusere på skolepolitikk, og en viktig del av denne politikken er at partiet ønsker å gjøre det enklere å etablere privatskoler. Om skolens utdanningstilbud er godt nok, skal skolen godkjennes mener partiet som både styrer vårt land, og vår kommune nå. Høyre er selvfølgelig også av den oppfatning at privatskoler ikke skal ødelegge for tilbudet den offentlige skolen kan gi. Når det blå partiet nå skal forsvare at de går imot etablering av privatskoler er de plent nødt til å fokusere på at andelen av privatskoler allerede er svært høy i Arendal. At Arbeiderpartiet har forsøkt å advare mot den potensielt svært høye andelen privatskoler i hele vår vil de helst ikke snakke om.

Kommunens nest største parti står i en like vanskelig situasjon. Arbeiderpartiet har hele tiden vært en lokal forkjemper for nærskolene. Nå må de velge om lokale løfter om nærskoler er viktigere enn en prinsippet om at det først og fremst er den offentlige fellesskolen som skal stå sterkest, og at alle – uansett bakgrunn – skal sikres lik rett til utdanning.

For de røde politikerne ser det ut som om det til slutt er den overordnede politikken som vil veie tyngst, mens ordførerens parti står fast på å legge ned nærskolene. Løftene til lokalbefolkningen ser ut til å ha forsvunnet i alt mylderet.

Grete A. Husebø

Ansvarlig redaktør

Back To Top