fbpx
Annonse:

Arendals regionale kulturorganisasjoner i fare!

Det finnes to regionale kultursentre i Arendal, resten ligger i Kristiansand. Nå truer budsjettsituasjonen med å kutte en beskjeden støtte til sentrene. Det ville være å bite seg i halen og gi særs dårlig økonomiuttelling.

Vi snakker her om Sørnorsk Jazzsenter og Aust-Agder Musikkråd. Lederne av sentrene advarer i en avisartikkel mot å nulle ut støtten og frykter at sentrene kan bli borte. Det er en frykt jeg deler.  Når Agder-fylkeskommune fødes i disse dager er det tvert imot spesielt viktig å se til at sentrene ivaretas og forblir i Arendal. Eksempelvis er de beskjedne overføringene som kommer Sørnorsk jazzsenter til gode langt lavere enn skatteinntektene fra ansatte og leieinntekter for kontorplasser i Arendal Rådhus utgjør. I tillegg kan vi selvsagt tilføye annen verdiskapning i kulturlivet.

Som styremedlem i Sørnorsk jazzsenter er det vanskelig å sitte stille og ikke ytre seg. Jazzsenteret har hatt administrasjonen lokalisert i Arendal siden 2003, dvs. at Arendal kommune har vært vertskommune for jazzsenteret i 16 år. Aust-Agder musikkråd har vært lokalisert i Arendal i 40 år.  Begge sentrene har hatt kontorplass på rådhuset siden 2005.

Sørnorsk Jazzsenter
Sørnorsk Jazzsenter er geografisk perfekt lokalisert i midt regionen som fra 2020 omfatter de nye fylkene Agder og Vestfold og Telemark. Senterets ansvarsområde utvides fra nyttår og vil også omfatte dagens Vestfold fylke.

Senteret er både et produksjons-senter og et service- og kompetansesenter. Det produserer 4 turnéer på til sammen mellom 24 og 28 konserter årlig som tilbys jazzklubbene i regionen til subsidierte priser, deriblant Arendal Jazzklubb.

Senteret bidrar både til flere spilleoppdrag for musikere – også musikere fra vår region. Senteret har søkbare midler til å kunne støtte gode prosjekter initiert av musikere, storband og klubber i regionen. Det har også aktører i Arendal nytt godt av.

Jazzsenteret arbeider med regional talentutvikling, spesielt gjennom prosjektet Sørnorsk Ungdomsstorband som er et gratis tilbud til ungdom fra 16 til 20 år. Alle får anledning til å utvikle sine ferdigheter som ensemblemusikere og i improvisasjon under ledelse av dyktige instruktører. Flere av bandets medlemmer har gått videre med musikkutdanning på universitetsnivå.

Jazzsenteret samarbeider med jazzklubbene og med jazzfestivalene i regionen. Det bidrar til at publikum får tilgang på kvalitetsjazz både på helårsbasis og på jazzfestivalene i regionen, også her i Arendal.

Gjennom samarbeid med de 4 andre regionale jazzsenterne og Norsk jazzforum, spiller Sørnorsk jazzsenter også en aktiv rolle i jazz-Norge som helhet. Jazzsenteret har spilt en aktiv rolle i å trekke viktige Oslo-baserte kulturorganisasjoner til Arendalsuka. Gjennom sitt medlemskap i Europe Jazz Network, har Sørnorsk jazzsenter kontakt med det store nettverket av europeiske jazzorganisasjoner.

Senteret er også tett knyttet til Scheen Jazzorkester som er regionens store, profesjonelle jazzensemble og et «lokomotiv» i kvalitetsutvikling og produksjon av ny musikk  på høyt profesjonelt nivå.

Aust-Agder musikkråd
Aust-Agder musikkråd har også gjennom årene tatt en rekke initiativer, vært «fødselshjelper» og tilbudt tjenester for nye musikkaktiviteter og konsertarrangører i kommunen. Blant annet er det Aust-Agder musikkråds fortjeneste at Sørnorsk jazzsenter i 2003 flyttet kontor fra Kristiansand til Arendal. Musikkrådet driver kontinuerlig veiledning av det frivillige musikklivet, musikere og andre i ulike tilskuddsordninger, og forvalter også noen statlige tilskudd som kommer lag og foreninger i fylket, herunder også Arendal, til gode.

Musikkrådet har i disse årene vært en viktig rådgiver og samarbeidspartner for kommunen, – et samarbeid som har vært verdifullt for både musikkrådet og kommunen. Eksempelvis har musikkrådets rolle som rådgiver, faglig veileder og medspiller i forbindelse med musikklokalene på Roligheten skole og de nye lokalene i Kanalgården vært særlig viktig de siste årene. Aust-Agder musikkråd har siden 2010 hatt et samarbeid med kommunen om øvingslokaler for korps, kor og andre musikkgrupper.

Videre har musikkrådet siden 2009 påtatt seg prosjektledelse og faglig ansvar for festivalen Ung klassisk som kommunen er deleier i. Dette er også et av de ganske få «Agder-prosjektene» der Arendal har ledelsen og brorparten av arrangementene.

Henstilling:
I 2020 blir musikkrådene i Agder slått sammen. Det er viktig at kommunen legger til rette for at Arendal fortsatt er administrasjonssted for nye Agder musikkråd.

For Sørnorsk Jazzsenter sin del får Arendal langt mer igjen i form av tjenester, kompetanse, produksjoner og direkte eller indirekte økonomisk støtte til jazz-aktiviteter enn hva det beskjedne driftstilskuddet på 75 000 kr utgjør. Og hvorfor er det slik at alle kompetansesentrene i Kristiansand har faste avtaler om overføringer fra begge Agderfylker og fylkeshovedsteder, mens Sørnorsk Jazzsenter i Arendal ikke har det? Poenget for Arendalspolitikere må jo helle være å se til at dette skjer på lik linje for alle sentrene i fremtiden, og ikke ta vekk en meget beskjeden støtte i disse omveltningstider. Et godt mål må være å sikre at kompetansen forblir i byen.