fbpx
skip to Main Content
Ordførerkandidat, Arendal Høyre

Arendal Høyre står på for sykehuset i Arendal som et fullverdig sykehus!

Arendal Høyre ved undertegnede har vært krystallklare på hva partiet mener og det har kommet til uttrykk i debattinnlegg i media i sommer og senest nå ved at undertegnede var med å forfatte brevet til styret ved Sørlandet sykehus (SSH), ledelsen ved SSHF ved direktør Jan Roger Olsen og med kopi til styret i Helse Sør-Øst og helseminister Bent Høie. Dette brevet var et fellesbrev signert de politiske partiene som i dag er representert i Arendal bystyre. Det var et klart og godt skriv og med en god tverrpolitisk prosess. Selvsagt står både Arendal Høyre og undertegnede inne for brevets innhold. Mandag 17.august deltok undertegnede sammen med stortingsrepresentant Svein Harberg (H), ordfører Einar Halvorsen (H), varaordfører Anders Kylland (FrP) og Liv Aanby (H) på et konstruktivt og godt møte med helseminister Bent Høie. På møtet takket han for engasjementet i det politiske miljøet i Arendal og han var svært klar på at sykehuset i Arendal skal bestå som et fullverdig sykehus med fødeavdeling og akuttkirurgi. Disse uttalelsene har jeg full tillit til og jeg ser frem til når regjeringen skal legge frem ny nasjonal helse og sykehusplan denne høsten.

Møtet helseministeren hadde med de tillitsvalgte var hverken jeg eller Robert C. Nordli til stede på. Helseministeren har sendt et innlegg til Agderposten der han redegjør for sin versjon over hva som ble sagt og ment fra hans side under dette møtet.  

Jeg kan klart tilkjennegi at jeg i min kontakt med de tillitsvalgte har opplevd de som både konstruktive, faglig dyktige og som på en meget god måte representerer de ansatte og sykehuset i Arendal.

Jeg kan love både de ansatte på sykehuset i Arendal og befolkningen i Aust-Agder at Arendal Høyre og undertegnede vil stå på for sykehuset i Arendal og understreker at vi har en meget konstruktiv og god dialog med politisk ledelse i Helsedepartementet. La det også være klart at vi vil også spille inn uenigheter.

Utviklingen ved sykehuset i Arendal er først og fremst et anliggende med dagens styre og ledelse. Det tverrpolitiske brevet vi sendte 16.august 2015 til sykehusets styre har vi fortsatt ikke fått svar på, det synes jeg vi klart fortjener!

På toppen av det hele kommer nå et innspill knyttet til et ekspertutvalg  som mener barneposten i Arendal kun bør ta i mot dagpasienter og at barn som trenger sykehusinnleggelse sendes til Kristiansand.

Dette skal eventuelt kunne innføres i 2018, i forbindelse med ny strategiplan. Det er altså intet styrevedtak på dette, men ny usikkerhet spres av ledelsen ved SSHF. Dette forslaget tar ikke hensyn til alvorlig og kronisk syke barn i Aust-Agder, ei heller de pårørende. Forslaget har også en betydelig negativ samfunnsøkonomisk side. Dette forslaget er ikke akseptabelt. Politikere, dvs. vaktbikkjeutvalget, i Arendal var samlet til krisemøte onsdag 2.september der barneavdelingen stod på agendaen i forhold til ekspertutvalgets anbefalinger. Det politiske miljøet står samlet mot forslaget om kun dagpasienter på barneavdelingen i Arendal.

Arendal Høyre og undertegnede er svært kritiske både til vedtak knyttet nedleggelse av nyfødtavdelingen og til ekspertgruppens vurderinger i forhold til barneavdelingen. Vi er også svært kritiske til hvordan sykehusets styre og ledelse kjører sine såkalte utviklings og strategiprosesser. Arendal Høyre støtter ingen prosesser eller vedtak som svekker sykehuset i Arendal i forhold til å være et fullverdig sykehus med føde og barneavdeling og med fullgod akuttkirurgisk kompetanse og kapasitet! De ulike fag og kompetanseområdene henger svært tett sammen på et fullverdig sykehus, og man kan ikke uten betydelig negative konsekvenser fjerne viktige funksjoner.

Befolkningen i Aust-Agder har ikke lenger tillit til sykehets sitt styre og ledelse og vi mener derfor at det nå er på tide med endringer. Sykehuset i Arendal fortjener bedre styring og ledelse – og det haster!

Arendal Høyre og undertegnede vil ALLTID stå opp for sykehuset i Arendal!

Geir Fredrik Sissener
Arendal Høyre
Ordførerkandidat

 

Back To Top