fbpx
skip to Main Content

Arendal Bymark vs. Arendal Slagmark. Er alt håp ute?

POLITIKK:

Og arbeidet med E18 tiltrer. Da skal 6.500 mål av skauen vår bort. En fotballbane er sju mål, så dette blir ganske mange «fotballbaner» til sammen. Området på heftingsdalen vil ta ca. 1Km2, alene av dette. Sjølve Bymarka er på kun 8 Km2 alene. Stafettpinnen går snart over til nytt Bystyre!

Arendal «Slagmark» Vest

Dette tilnavnet har festet seg etter at jeg første gang, gikk på tur med en engasjert innbygger jeg kom i kontakt med, som ville vise meg naturinngrepene. Og nå ser det ut som en slagmark! Jeg kunne omtrent ikke gjenkjenne meg, langt mindre orientere meg, siden sist jeg befant meg i området.

I skrivende stund blir det faktisk hugget i Arendal Bymark. Arendal Bymark Vest, vel og merke. Hundrevis av trær har blitt felt, kanskje så mange som 1000, eller flere de siste ukene. Uendelig mange «fotballbaner» er borte. Det er en massiv trekirkegård av stolte, staute trær, som har stått der i mange, mange tiår. Disse trærne har falt. Gamle trær, som så første dagslys, både før og etter 2. verdenskrig er borte fra skogen, og historien de bærer med seg i sin stillhet.

Vinden suser ikke lenger på samme måte i Arendal Bymark vest. Man kan ikke høre trærne hviske i vinden. Alt man kan høre er skogsmaskiner, og utgravinger fra det nye boligfeltet omkring Jovann. Det har blitt felt trær i ca. 100 m. +/-. Rundt Jovann er det, ettersom jeg forstår kraftutbygging. Jeg har personlig tatt kontakt med Agder Energinett, per telefon, og ikke fått noe informasjon om dette. De henviste meg til kommunen, og mente kommunen hadde oversikt over dette. Jeg har prøvd å ta kontakt med kommunen, i flere ender, men ikke fått noe svar. Jeg og mange andre lurer på hva som foregår i Arendal Bymark Vest, men får ingen svar.

Gatene som er hugget, er ca. hundre meter brede på tvers av det som en gang var skog, med turstier, og det har blitt hugget langs stien rundt Jovann i ca. 10 m. bredde som ender i skisporet/ turstien som går til Granestua den ene veien/ Ribbervann motsatt vei. Flere turstier er blokkert. Og mye mark er ødelagt med dype spor etter hogst, og gravemaskiner.

I skrivende stund har vi ikke fått svar på om det skogsområdet som har blitt ryddet, som strekker seg fra Jovannslia/Jovann til der lysløypa begynner igjen inn til Granestua, er tatt med i de 6.500 målene med skog som skal bort. I tillegg er et par hus bygget i Nærheten, med nydelig utsikt over Jovann, og flere er i ferd med å bli bygget. Det er ikke greit med såpass mye utbyggingspress omkring Bymarka.

3. august starter arbeidet med nye E18. 3.august har Statens Vegvesen meldt som dato for start av huggingen av 6500 mål skog ! Ingen alternativer er gitt for alle som bruker skogen, ingen alternativer er utredet for viltet, fugler og annet dyreliv! Ingen varsling er gitt de 10 000 personene som bor i området!

Vi vet det er i innbyggernes interesse å få vite hva som foregår i Bymarka, paragrafen om allemannsretten, og fri ferdsel i skog og natur, er en viktig del av Norges kulturarv, men den innskrenkes stadig. Og det er de planlagte naturinngrepene som er skyld i dette, først og fremst.! Over 1000 mennesker har signert Interessegruppen Bevar Arendal Bymarks opprop om varig vern av Bymarka. Og enda flere følger med, og er nysgjerrige på hva som skjer.

Hva blir igjen etter at vedtak om Markagrense i Arendal er fatta ? I siste Innlegg med min signatur i Agderposten, d 15.07.15 ble setningen (som egentlig var et lite avsnitt) til «Naturvern Koster men naturen er uerstattelig» blåst opp under bildeteksten. Egentlig skulle det stå et avsnitt om Miljøtunnel, som har vært lagt frem som et alternativt forslag til E18 veiplanen i Bymarka som settes i gang den 3. August. Der skulle der blant annet stått: (….) «Larvik og Kristiansand skal få miljøtunnel. Hvorfor kan ikke vi få det til i Arendal ? Er marka vår mindre verdt? Miljøtunnel koster, men naturen er uerstattelig !» Dette var en feil, og innlegget fikk feil vinkling.

Egentlig burde jeg ha skrevet at nå er det faktisk vi mennesker som «trenger» nye, flere, og bedre veier. Det er naturen som må vike for oss, vårt behov, våre veier, og kapitalinteresser -ikke motsatt. Og da må man ta hensyn til miljøet, på grunn av behovene vi sjøl har skapt!

Vi skal selvfølgelig respektere behovet trafikken utgjør, -vi mennesker har transportbehov i mange tilfeller. I tillegg må vi tilrettelegge for de menneskene som jobber med sikkerheten vår til daglig: Ambulanse, Brannvesen, og Politi. Og Jeg har møtt flere, deriblant ambulansjesjåfører som spesielt mener at denne veien er viktig for trafikksikkerheten, og peker på ulykker som stadig skjer på enkelte strekninger. Men med ny trase må de ambulerende tjenestene og all tungtrafikk altså gjennom 7 rundkjøringer vestover og mer enn 6 km omvei dersom de skal til Tromøya eller Krøgenes. Når Miljøtunnel blir tatt opp, så gnir de fleste seg på haka, fordi de vet dette er et kostbart prosjekt. Likevel står det i utredningen til Statens Vegvesen at det er dødt løp mellom kostnader for bro og tunnel og ved valg av trase. Barna som skal til Stuenes skole vil nå få mengder tungtrafikk og annen trafikk som vil gi farligere skolevei.

Veinettet trenger stadig oppgraderinger på det man kaller særdeles farlige strekninger, eller «dødsstrekninger». Men igjen: -trenger vi den veien gjennom Bymarka, eller kan vi gjøre ting litt annerledes for å dekke vårt behov, og gi slipp på de usle små millionene fra de rike oljefingrene våre og redde, ihvertfall deler av marka med en miljøtunnel? Må naturen hele tida vike for oss, og våre behov ? Igjen: Miljøtunnell er kostbart, men naturen er uerstattelig!

Og hvorfor kan vi ikke flytte tilførselsveien (som ingen vil ha, inkludert grunneiere) fra kysten til E18 lenger øst ? Hvorfor kan vi ikke få de folkevalgte til å høre på forslagene om dette, og få de til å tenke litt mer? Her har Interessegruppen (IBAB) også kommet med flere negative konsekvenser som vil komme med den nye tilførselsveien. Og ennå foreligger det ikke en helhetlig sluttkonsekvensutredning av E18 Med Tilførselsvei. Der blir vi bare henvist til E18 utredningen, og det som står skrevet der, noe som er langt i fra bra nok.

Hvorfor ikke vedta en ny trase og nytt kryss, utenom Arendal Bymark, når vi vet at det lar seg gjøre? Flytt krysset tilbake til Mørland, det er allerede utredet! Interessegruppen Bevar Arendal Bymark har lagt frem flere forskjellige forslag og ideer til hvordan dette kan gjøres på en profesjonell, realistisk, og gjennomførbar måte, -som skåner mest mulig av Bymarka, men har blitt avvist av alle instanser.

Miljøhensyn Men ingen snakker om miljøhensyn. Ingen andre enn Naturvernforbundet, andre miljøorganisasjoner, og interessegruppen Bevar Arendal Bymark. Rødt, SV & MDG er de eneste politiske partiene som har støttet deres opprop om vern av Bymarka, og har logoen på underskriftskampanjen. Interessegruppen Bevar Arendal Bymark har kjørt en folkeopplysningskampanje, både på nett, og på debattsidene der alle negative faktorene, og konsekvensene brukerene av den nye E18 vil få, dersom den bygges slik som planlagt. De er tydelige på at de ikke er i mot ny E18, -men ønsker også bevaring av Bymarka.

Den 30. Juni vedtok det sittende bystyret at de vil begynne å jobbe med en markagrense. Vi Naturvernforbundet, og de andre miljøvernorganisajsonene er selvfølgelig takknemmelig, at vi år lov til å være med på dette arbeidet, men det er et altfor lite plaster på såret, dersom markagrensa først blir utarbeidet etter alle naturinngrepene i Bymarka, Åsbieskogen, og det som har blitt gjort, og skal gjøres på Biejordene m.m.

Er slaget tapt Arendal Bystyre? Vi som er glade i Naturen, vet at “Alt Håp er ute” (I naturen, mener jeg da altså), men vi har fortsatt et lite håp om at det sittende bystyret ennå vil ta til vettet, og høre etter på de alternative forslagene som har kommet i forbindelse med E18, og at det nye bystyret som blir valgt til høsten vil gjøre en innsats for å redde det de kan av Arendal Bymark. Jeg håper de vil satse skikkelig på «Miljøbyen Arendal» og få til en mer slagkraftig miljøpolitikk, jobbe godt med å utarbeide Markagrense, og å verne om, og samtidig ta ansvaret med å forvalte naturarealet i kommunen på alvor, og dra kommunedelplan for Grønnstruktur i Arendal ut av skuffen!

Back To Top