Annonse:

Arendal kommune og lokaldemokrati

Arendal kommune og lokaldemokratiet:

Thore K. Karlsen, statsviter, kritiserte lokaldemokratiet i Arendal i en kronikk i Agderposten, sist lørdag.

Han viser til utfordringene vi har hatt med barnevernet og nå sist med helse og omsorg og varslingssaken på Margretha stiftelsen.
Dette er saker som det har vært jobbet godt og grundig med, og jobbes fortsatt med, både fra politikere og administrasjon. Sakene har vært godt belyst både gjennom lokalt og nasjonalt TV og aviser.
At enkelte medier har sin personlige agenda og vridning, er noe politikere og administrasjon vanskelig kan gjøre noe med.

 Når det gjelder skole og hans bekymringer rundt dette temaet, så kan jeg berolige Karlsen med at alle politikere, uansett parti, har stort fokus på de utfordringer vi har.
Vi tar på alvor at vi sliter med høyere mobbetall, sett i forhold til sammenlignbare kommuner.
Resultatmessig ser vi forbedringer. Vi nærmer oss landssnittet og i enkelte fag ligger enkelte skoler over snittet. Vi er opptatt av å lære av de som gjør det bra , om det er resultatmessig eller med henblikk på mobbing.

Vi vil at Arendalsskolen skal være god, for alle, og at alle skal få et godt tilbud, ut fra sine forutsetninger.

Vi har utfordringer med å få økonomien til å strekke til og det hjelper ikke at regjeringen kutter og kutter. I år må Arendal kutte ca 70 mill for å få budsjett i balanse. Hvordan man skal gjøre det, blir en vesentlig sak når budsjettet skal behandles om en drøy uke.
Økonomien i skolene blir ikke bedre av at vi har et høyt antall private skoler i Arendal. Disse får alle sine spesialpedagogiske vedtak dekket, direkt fra kommunen, utenom egne budsjett.
Offentlige skoler må, derimot, dekke det samme over egne, trange budsjett.

Når det gjelder mobbing har dette vært tema, så og si, i alle komitemøter i oppvekst og undervisningskomiteen.

Alle partier har fokus på problemet og alle ønsker å gjøre noe med det. Hva som virker best kan vi diskutere, men Arendal kommune opprettet for halvannet år siden et Beredskapsteam mot mobbing, som bystyret hadde en evaluering av i sist bystyre, og som er behørig omhandlet i Agderposten.
Vi vedtok også, i samme møte, å opprette et mobbeombud, som skal inn i full stilling, fra skoleåret 2019. Dette var det et enstemmig bystyre som vedtok, ogsåbehørig omhandlet i Agderposten.

Så vi politikere har fokus. Hvis enkeltpersoner, med eller uten formell kompetanse på området, har innspill til oss, så er vi lette å finne på Mail eller pr telefon. Bare å gå på kommunenes hjemmeside.

Informasjon om hva vi jobber med i komite eller bystyre, kan man få ved å møte opp som tilhører. Bystyret kan man også følge live, på nett. I tillegg er pressen alltid til stede og refererer fra møtene, hvis det er saker av offentlig interesse.

Så til Karlsen, hjertelig velkommen til å komme med innspill. Hjertelig velkommen til møtene våre.
Lokaldemokratiet i Arendal fungere godt.

Asbjørn K. Olsen, Arbeiderpartiet