fbpx
skip to Main Content

Arbeiderpartiet har jo ingen valgkampsaker!

Roar Gundersen

Bystyret (Høyre)

 

Det er kun 7 måneder til Stortingsvalget og fremdeles venter vi på tydelige valgkampsaker fra Arbeiderpartiet (Ap). For hva er det egentlig de går til valg på? Foreløpig har de kun kommet med et løftet om at de vil øke skattene med 15 milliarder dersom de kommer i regjeringsposisjon!

Det virker som om Ap og partileder Jonas Gahr Støre i mangel på egne gode ideer avventer tiltak fra regjeringen som de heller kan gå imot! De har valgt en strategi hvor de slipper å stå til ansvar overfor velgerne. Og det er jo nettopp dette som har gitt Støre betegnelsen «tåkefyrste». Han velger bevisst å uttrykke seg uklart for å slippe unna de store konfrontasjonene. Partiet håper altså å oppnå regjeringsmakt uten å fremme gode valgkampsaker.

Den Høyre-ledede regjering har levert resultater på en rekke felt og modernisert Norge i forhold til de krav og endringer vi står overfor i fremtiden. Det synes som om Ap rett og slett ikke klarer å finne gode alternativer til disse.

Selv om valgkampen ikke er offisielt startet enda, så fokuserer de politiske partiene, politikere og mediene stadig mer og mer på det kommende Stortingsvalget. Men hvor er Ap? Det meste dreier seg jo om regjeringspartiene, støttepartiene KrF og Venstre, samt Senterpartiet! Det virker som om Ap stoler på at fordoms storhetstid og eventuell slitasje på regjeringen skal gi dem stor oppslutning. Men det er da ikke slik velgerne vil ha det? Det er da grenser for hvor lange man kan stole på lojaliteten uten å fornye seg selv!

For hva slags store visjoner eller endringsforslag har vi egentlig hørt om fra Ap etter at Støre ble leder? Landsmøtene har vist en klar tendens til mer langsiktige mål uten at det blir regnet på kostnadene. Således vet vi jo aldri om dette blir valgløfter. Under Jens Stoltenbergs tid hadde de tross alt en tydelig økonomisk politikk. Nå synes det mer som tåkehandlinger.

I Støre sin bok «I bevegelse» får vi ta del i samtaler som viser at han forsøker å bli en sosialdemokrat. Det er greit nok å holde på solidaritet og fellesskap, men hva hjelper det når man ikke moderniserer det. Politikken må da endres med tiden!

De synes også å ha den retorikken at de snur i spørsmål i saker hvor regjeringen har vist handlingsdyktighet, slik som f.eks. innenfor kommunereformen. Og så kaster de seg heller på populistiske saker. AP har tydeligvis ikke til hensikt å ta noen upopulære avgjørelser.

For hvor er de gode sakene innenfor samferdsel, helse, kunnskap eller liknende. Skyldes dette rett og slett at Høyre/FrP-regjeringen har levert så det suser? Ap prøver i stedet å hevde seg på å kritisere FrP for at de i regjering ikke har klart å oppfylle enkelte av sine valgkampløfter, selv om Ap i utgangspunktet selv er imot disse valgløftene.

AP synes å være på defensiven og legger opp til at intet nytt er godt nytt. Noe av denne retorikken synes også AP i Arendal å sverge til. Her velger man å kjøre slalom rundt alt som kan innby til uønsket oppmerksomhet og konflikt. Jeg tror rett og slett at AP og partilederen ikke klarer å matche regjeringens handlingskraft!

 

 

Back To Top