fbpx
skip to Main Content

Arbeiderboligene skal gis sterkere vern

En god bevarer er en som kjenner historien og med stolthet og respekt forvalter bygninger og miljø for etterkommerne. Arbeiderpartiet mener arbeiderboligene er en svært sentral del av Arendals og Arbeiderpartiets historie og vi ønsker å gi boligene et sterkere vern enn de har i dag.  Kommuneplanutvalget har enstemmig bestilt en sak hvor vi ber rådmann redegjøre for hvordan arbeiderboligene kan gis et sterkere vern og ber om en vurdering av betydningen av kommunalt eierskap i så henseende.

I årene 1913 til 1916 ble det bygget tolv industriarbeiderboliger i Nesgata Eydehavn. Dette var hus bygget i mur av det Norske Nitridaktieselskap. Nitrid boligene i Nesgata på Eydehavn og Omdal på Tromøy må ses i sammenheng med industriarbeiderarven på Notodden og Rjukan som i dag står på UNESCOS verdensarvliste. Dette faktum underbygger viktigheten av at Arendal kommune også tar grep om vernet av våre arbeiderboliger. Det er samme arkitekter som har tegnet husene på stedene.

Arbeiderboligene representerer uten tvil en felles, unik industriarv som Arendals innbyggere bør være stolte over og ta vare på. Når turister på Rjukan får fortalt historien om industrieventyret til Sam Eyde, forteller de og om Eydehavn. Vi har et ansvar og en mulighet til å bevare Nesgata og dens unike preg og historie. Det er ikke for sent. For sent er det imidlertid for Omdal.

Arbeiderboligene har vært tema i bystyret både i forrige og denne perioden. Vern av boligene i Nesgata ble imidlertid igjen tatt opp i interpellasjon i bystyret i september i 2016 av Arbeiderpartiets Kristin Lorentsen. Nylig ble det av Kommuneplanutvalget bedt om stans av salget av en arbeiderbolig så ikke uopprettelig skade ville skje, og Kommuneplanutvalget har bedt rådmannen om en sak med sikte på å regulere boligene i Nesgata til antikvarisk spesialområde og få tilbakeført eksteriøret til boligene til opprinnelig utseende, slik som Museumsbygningen.

Arbeiderpartiet ønsker og heve bevisstheten om verdien av industiarbeiderarven gjennom en bevaring av miljø og bygninger. Folkets hus er også viktig å tenke på i denne sammenheng. Det ble innviet i 1926 og eies i dag av Eydehavn og Saltrød Arbeiderpartilag.  Industriarbeiderarven kan brukes i markedsføring av Arendal som turiststed. Vi bør og se på et mulig samarbeid med Rjukan og Notodden. Vi har mye å lære fra disse kommunene på sin vei til UNESCOS verdensarvliste. Mye taler for at kommunen bør fortsette å eie arbeiderboligene og slik sikre at boligene ikke forringes men sikres et sterkt vern for fremtiden.

 

Back To Top