fbpx
skip to Main Content

AP lukker døren for KrF

I fjor åpnet Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre døren for samarbeid med Kristelig Folkeparti. Han sa den gang: «Vår utstrakte hånd til sentrum i norsk politikk er ikke et kortsiktig ønske om makt etter valget i 2017».,

Jeg tror Støre og jeg har litt forskjellig syn på hva som er langsiktig. På Arbeiderpartiets landsstyremøte i mars slo partiet nemlig tydelig fast at de vil søke flertall med Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet.

Høyres strategi har ligget fast i mer enn ti år. Vi skal finne løsninger på virkelige problemer folk har i sin hverdag, og vi skal gjøre det gjennom et bredt borgerlig samarbeid. I ni budsjettprosesser på rad har Kristelig Folkeparti, Venstre, Frp og Høyre funnet sammen om god politikk for landet og for et mer bærekraftig velferdssamfunn.

Vi har tatt Norge trygt gjennom oljeprisfall og flyktningkrise, og min opplevelse er at samarbeidet med Kristelig Folkeparti er godt og konstruktivt. Sammen har vi økt engangsstønaden og kontantstøtten for barnefamilier. Skolehelsetjenesten er styrket betydelig. Innsatsen mot barnefattigdom er økt betydelig, blant annet med gratis kjernetid i barnehagen og gratis fritids- og ferietilbud.

Og de gangene venstresiden har angrepet reservasjonsretten, KRLE og pensjonen for gifte og samboende, har vi stått sammen i stormen.

Jeg har stor tro på at Kristelig Folkeparti og Høyre kan finne sammen, spesielt i verdispørsmål. Vi deler en kristen formålsparagraf, og vi har begge en levende etisk debatt om blant annet bioteknologiske spørsmål. Måten andre partier med letthet konkluderer i disse spørsmålene forundrer meg, og jeg kan vanskelig se for meg at Kristelig Folkeparti kan finne et fruktbart samarbeid med Sosialistisk Venstreparti og Arbeiderpartiet i slike spørsmål.

Vi ser også at Arbeiderpartiet er i ferd med å ta en venstredreining. De har adoptert retorikken fra Rødt og SV om «velferdsprofitører», og vil legge store begrensninger på ideelle og andre private aktører innen barnehage og barnevern.

Å rekommunalisere disse tjenestene er å sette ideologi foran enkeltmennesker. Der private initiativ kan bidra til bedre kvalitet på tjenestene og valgfrihet for brukerne, bør vi åpne opp for det.

Her opplever jeg at Kristelig Folkeparti og Høyre har et verdifellesskap. Vi tror på mangfold og valgfrihet, og på at samfunnet bygges nedenfra. I møte med store utfordringer som eldrebølge, innvandring og digitalisering, opplever jeg at dette er gode verdier å bygge et bredt borgerlig samarbeid på.

Svein Harberg, parlamentarisk nestleder for Høyre

Back To Top