fbpx
skip to Main Content

Ansvarlig kommuneøkonomi  

I bystyrets møte denne måneden skal store og viktige utbyggingsprosjekter behandles. Det handler om nytt helsehus, nytt svømmeanlegg og ny kommunal barnehage på Tromøya. I tillegg skal det i år leveres en fantastisk ny Roligheden skole, igangsettes arbeid med næringsarealer i Agderparken Nord og utvikles en helt ny bydel på Fløyheia. Eksempler på store, men nødvendige økonomiske løft for fremtidens Arendal kommune.

Grunnlaget for at vi skal klare å levere både disse og nye store prosjekter i fremtiden er en sunn og bærekraftig kommunal økonomi. En trygg og forutsigbar kommuneøkonomi er også grunnlaget for gode skoler og barnehager, trygge sosiale ordninger og et bredt kultur – og fritidstilbud.

Kommuneøkonomien kan ved første øyekast synes innviklet å sette seg inn i. Men det er ikke mer komplisert her enn for egen privatøkonomi: Du kan ikke bruke mere penger enn inntektene gir rom for, og ikke ta opp mere gjeld enn du til enhver tid har råd til å betjene. I tillegg er det viktig å sørge for å ha «litt ekstra i banken», for å sikre seg mot tider der inntektene kan bli redusert, eller det kommer ekstraordinære utgifter som må dekkes. Eller for å si det på «kommunespråket»:
Balanse i løpende drift
Ikke for høy lånegjeld
Midler på disposisjonsfond

En sunn kommuneøkonomi krever altså at man evner å sette «tæring etter næring» og er villig å til å prioritere mellom mange gode formål. Og i den forbindelse også evne å ta vanskelige og upopulære beslutninger. Realisme og ansvarlighet er de litt kjedelige begrepene for dette.

Kommunal handlingsfrihet er i stor grad påvirket av den til enhver tid sittende regjerings vilje til å satse på kommune Norge. Her merker vi for hvert år som går, under dagens styre, at overføring til kommunale oppgaver strammes inn. Og for å være tydelig på det, hverken Arendal kommune eller andre kommuner for den sakens skyld kan saldere egne budsjetter mot et oljefond i tusenmilliardklassen, eller velge kreativ bokføring «under streken» når det skal bevilges penger til skoler, aldershjem eller idrettsanlegg.

Arendal Arbeiderparti har, som det største og ledende parti i kommunen, vært sentral bidragsyter til å styre kommunen etter gode og sunne økonomiske prinsipper i den siste    fire – års perioden. Det har gitt som resultat at kommunen har kunnet kvitte seg med tidligere års underskudd, fått klare regler for låneopptak til nye prosjekter og opparbeidet et solid disposisjonsfond. Dette arbeidet har vi tenkt å videreføre de neste fire år slik at vi kan fortsette å gi kommunens innbyggere visshet om at vi skal fortsette å levere på gode skoler, en trygg alderdom og et bredt kulturtilbud.

 

Back To Top