fbpx
skip to Main Content

«Annerledeslandet» som ble som de andre under den blåblå regjering

Dagens rekordhøye ledighet er omstilling sier statsminister Erna. Folk trenger et spark i ræva for å bli kreative, innovative og mobile, mener H og FrP. Nei, sier Ap. Dagens ledighetsnivå er en krise som må møtes i fellesskap med massive motkonjunktur tiltak. Et hovedskille i norsk politikk er nå mer synlig enn noensinne.
Det er tull det høyresiden sier at en må veien om arbeidsledighet for å få til omstilling. Man blir ikke kreative og tiltakslystne av å gå ledige. Det er kanskje noe av det verste et menneske kan oppleve, spesielt også om man har forsørgeransvar for barn og familie. Arbeidsledighet har en tendens til å «lime» seg fast. Spesielt er langtidseffekten stor for de unge, og sannsynligheten for vekst i uførepensjonering blant dem er stor.
Vi kan ikke gi H og FrP- regjeringen skylden for nedgang i oljeprisen og oljeinvesteringene, men vi kan gi dem skylden for å sitte å se på den stigende ledigheten og mangelen på motkonjunktur tiltak.
Erna sier vi ikke må snakke om det, for da snakker en opp problemene og det kan gi en selvforsterkende effekt. Ap vil snakke om det, for dramatiske ting skjer. Norge er ikke lengre «annerledeslandet» med ledighetsnivå på 2-tallet. Antall arbeidsledige er nå det høyeste Statistisk sentralbyrå har målt. 134 000 nordmenn og deres nærmeste er berørt. På 1980-tallet lyste alle lamper rødt med ledighetstall opp mot 100 000. Det er vi langt forbi.
Det mest selvforsterkende er politikk som ikke virker, og høyresidens løsninger på ledighetsproblemet gir svært liten sysselsettingseffekt. Det har historien og dokumentasjonsstudier vist. Ap har i ryggmargen å møte slike problemer aktivt, som en del av samfunnsansvaret. Denne regjerningen ser det ikke slik. Vi har en regjerning på etterskudd, en regjering som ikke kan svare på hvor mange arbeidsplasser de har skapt, når politiske motstandere spør dem.

Jeg er stolt av å være del av en bevegelse som mener det vi ser er en krise. Jeg ønsker å bo i et land hvor innbyggerne mener at andres problemer også berører dem. En skattelette på 18 mrd. kroner til de 5 prosent rikeste i landet, er feil resept og bringer oss ikke nærmere å løse ledigheten. 50 mill. kroner renner hver dag ut i skattekutt, ikke bare i år, men hvert år fremover. Tenk om disse pengene kunne vært brukt på motkonjunktur tiltak.
Norge er kjent for stor grad av tillit, omstillingsevne og fleksibilitet. Ap vil ta Norge tilbake som dette «annerledeslandet». Det vil vi blant annet gjøre ved å støtte bedrifter som utvikler ny teknologi, støtte utsatte bransjer, investere i god infrastruktur og samferdsel, styrke permitteringsregelverket og sette i gang ulike tiltak for å holde folk i jobb. Det kan blant annet handle om å fremskyve prosjekter en vet en skal gjennomføre uansett.
På tre år har bruken av oljefondet økt mer enn på de 10 foregående årene. Regjeringen sitter med hånden i honningkrukken og tar ressurser fra fremtidens generasjoner til skattelette. Regjerningen bruker for mye penger – men likevel for lite der de virkelig skulle satt inn støtet.

H og FrP regjeringen er blitt mestere på oljepengebruk, arbeidsledighet og økte forskjeller. Denne regjerningen krymper landets ambisjoner. Ap mener dette er usosialt og feil. Vi ønsker at nordmenn skal føle et samfunn som står sammen, og ha tillit til at vi andre vil jobbe for at de har en jobb og kan leve godt.

Av/Nina Jentoft, bystyrerepresentant (Ap)

Back To Top