fbpx
skip to Main Content

Aktivitetsplikt virker

Aktivitetsplikten er en rimelig og effektiv måte å få mennesker raskere i arbeid på, og en fersk rapport, bestilt av KS, viser at aktivitetsplikt fungerer.

 

FrP har i mange år jobbet for at sosialhjelpsmottakere skal kunne pålegges aktivitetsplikt. For oss er det en selvfølge at det skal kunne stilles krav til folk som mottar sosialhjelp, og vi i FrP har kjempet for dette i årrekke. I fjor fikk vi endelig gjennomslag og saken ble vedtatt i Stortinget.

 

Aktivitetsplikt ble innført som del av enighet om endringene i Arbeidsmiljøloven og andre lover. FrP, H, V og KrF ble enige om en endring i sosialtjenesteloven som pålegger kommunene en plikt til å stille vilkår om aktivitet ved tildeling av stønad til livsopphold (sosialhjelp). Formålet er å styrke stønadsmottakernes muligheter for å komme i arbeid og bli selvforsørget.

 

Når KS sin egenbestilte rapport viser at kommuner som har erfaring med aktivitetsplikt anslår lavere kostnader, altså mindre utbetaling av sosiale stønader, så er det en klar indikasjon på at aktivitetsplikt fungerer. Rapporten viser at en del av mottakerne også har behov for den sosiale kontakten som aktivitetene innebærer. De fleste jeg snakker med ønsker å komme i jobb, men det er ikke alltid like lett og få det til. Sosialhjelpsmottakere lever ofte ganske isolert og en del trenger å trene på å være sammen med og samhandle med andre for å komme seg videre mot utdanning og arbeid.

 

Erfaringene fra de utvalgte case-kommunene viser at aktivitetskrav fører til raskere og bedre avklaring av brukerne. Dette er også viktig å få med seg.

 

FrP mener at aktivitetsplikt er en god investering i enkeltmenneskets hverdag, og hjelper den enkelte til å komme raskere ut i arbeid. Dette er en vinn-vinn-situasjon for hele samfunnet.

 

Ingebjørg Godskesen

Stortingsrepresentant FrP

Arbeid og Sosialkomiteen

Back To Top