Annonse:

Agder er en region med enormt potensiale

Det er mitt mål at FrP ved fylkestingsvalget i 2019 får innflytelse slik at vi kan fornye, forenkle og forberede Agder. Jeg har også klare planer på hvordan Agder kan få økt nasjonal innflytelse. Det handler om å styrke og utvikle vår kontakt med storting og regjering, samtidig som man involverer aktører innen akademia, næringsliv og offentlig sektor i saker der man er avhengig av nasjonalt gjennomslag.

Det er viktig for meg å plassere FrP som et ideologisk forankret folkeparti plassert på høyresiden. Vi skal være konservative, tydelige og samarbeidsvillige. Det vil være en prioritert oppgave for FrP at vi har en ansvarlig økonomisk politikk, og en aktiv næringspolitikk. Vi skal være klare på at aktører som ønsker å etablere seg i Agder får god behandling av en offentlig sektor som skal være en pådriver for etablering av arbeidsplasser.

Vi skal være klare på at en av velferdsstatens største utfordringer er en naiv og dumsnill innvandringspolitikk. Vi skal være tydelige på at velferdsstaten vi gir videre til neste generasjon vil være svakere og mindre bærekraftig hvis FrP mister innflytelse innen asylfeltet. Bare i Vest-Agder så bruker vi nærmere 20 millioner på ulike tiltak innen språkopplæring. Denne summen kan øke betydelig hvis det kommer en ny flyktningkrise. Derfor er det det viktig at vi oppfordrer kommuner i Agder å si nei til flere flykninger.

Av andre saker jeg ønsker å sette på dagsorden i Agder fylkesting er økt arbeidsinkludering. Skal vår velferdsstat være bærekraftig og robust i fremtiden så er vi avhengig av en streng asyl- og innvandringspolitikk, men vi er helt avhengig av at vi legger til rette for at flere deltar i arbeidslivet. Det er mange som er utenfor arbeidslivet i dag, og mange av de vil jobbe selv om de ikke har helse til å jobbe fullt. Det handler om å ha respekt for de med utfordringer og sørge for tilrettelagt arbeidsmiljø.

Samferdsel og infrastruktur utbedringer blir viktig i årene som kommer, en trygg skolevei for våre håpefulle, og fylkesveier som er blant de beste i Norge må være våre mål. God infrastruktur vil være en forutsetning for å lykkes som vekstregion.

Det blir også en prioritert oppgave for FrP bevare og styrke våre sykehus i Flekkefjord, Arendal og Kristiansand. Alle tre sykehusene skal ha akutt og traumefunksjon. Sykehus i nærområdet gir trygghet, og for mange så er det viktig med den tryggheten for å ha en god livskvalitet.

Agder har enormt potensiale som vekstregion hvis vi styrker vår nasjonale innflytelse, utbedrer vår infrastruktur, og har en arbeidspolitikk som bidrar til økt arbeidsdeltagelse.

 

Steinar Bergstøl Andersen
Fylkesordførerkandidat
Agder FrP