fbpx
skip to Main Content

Dyremishandlingen må stoppes!

POLITIKK:

Dyrevernalliansen har i en gjennomgang bare funnet 6 saker der kriminelle har måtte sone i fengsel for dyremishandling, samtidig som vi vet at dyremishandling er et stort problem. Fremskrittspartiet ønsker å ta dyrevelferden på alvor.

I dag er strafferammen for selv den mest sadistiske dyremishandling bare tre år. Dette er åpenbart alt for lavt, men det som gjør saken enda verre er at systemet sjelden velger å straffe dyremishandlere.

Loven, som allerede er for dårlig, blir sjelden brukt etter intensjonen. Svensk forskning viser at det er en klar sammenheng mellom mishandling av dyr og mishandling av mennesker. Kriminelle som begynner med å mishandle dyr vil veldig ofte senere bli voldelige mot andre mennesker.

Å ta dyrekriminalitet på alvor er derfor ikke bare moralsk nødvendig, men vil også sørge for å forebygge vold mot mennesker senere.

Fremskrittspartiet har sett seg lei på at gårdbrukere som sulter i hjel sine egne dyr nærmest slipper unna med et klapp på skulderen, og at det å torturere en katt til døde straffes med bøter. Systemet må slutte å skyve dyremishandling under teppet gjennom henleggelser og påtaleunnlatelse. Vi har som mennesker et moralsk ansvar når vi tar til oss dyr, et ansvar for å sørge for at dyrene har det så godt som mulig, trygge og fri for mishandling. Straffene våre sier noe om hvor alvorlig samfunnet ser på kriminalitet, og straffene norske domstoler i dag utmåler for dyremishandling tilsier at dette er et område som overhodet ikke tas på alvor.

Vi i Fremskrittspartiet ønsker et system som tar dyrene på alvor, der sadistiske overgrep mot dyr faktisk blir straffet. Derfor har vi lenge ønsket å øke straffene for dyremishandling, og gi et klart signal om at dyrekriminalitet skal slås hardt ned på. Jeg vil derfor oppfordre alle dyrevenner til å hjelpe FrP med å få med oss de andre partiene på en øking av straffene for dyremishandling.

Ulf Leirstein Stortingsrepresentant og justispolitisk talsmann (FrP)

Back To Top