fbpx
skip to Main Content

4920 Staubø

Helsepartiet er kjent med at innbyggerne i Vatnebu øst i Arendal lenge har arbeidet for å få endret sitt postnummer fra 4900 Tvedestrand tl 4920 Staubø. De har mange ulemper ved å ha postnummer i en annen kommune enn der de bor. Vatnebu har Kilsund som sitt nærmeste tettsted med skole, barnehage, butikk med post, bensinstasjon og restaurant.

Ved skifte til 4920 vil de oppnå følgende:

Mindre unødvendig kjøring for henting av pakker i Tvedestrand.
Færre misforståelser hos besøkende og andre som tror man bor i Tvedestrand.
Mindre risiko for forsinkelser ved utrykninger som virkelig haster.
Styrking av det lokale sentrum i Kilsund.
Færre misforståelser i google maps og andre digitale systemer som legger til grunn at postnummer-kommune = bostedskommune.
Færre forsinkelser i saksbehandlingen hos offentlige etater som tror alle med postnummer 4900 også bor i Tvedestrand.

Innbyggerne i Vatnebu har enkeltvis og gjennom Vatnebu Vel, tatt ønsket om endring opp med Posten gjennom flere år, men uten resultat. Ikke en gang en underskriftsaksjon høsten 2018 som viste at nesten 90% av innbyggerne ønsker 4920, har Posten villet ta hensyn til.

Helsepartiet ber derfor rådmannen ta initiativ overfor Posten for å få den endring som innbyggerne i Vatnebu ønsker. Vi viser i denne sammenheng til postloven § 35 der det heter at postnummer skal forvaltes av offentlig myndighet.

Back To Top