fbpx
skip to Main Content

Hvem kan man stole på…?

POLITIKK:

Personlig hadde jeg dog ikke stemt denne veien på mange år, selv om jeg som «god sosionom» hadde en nærmest selvfølgelig sving innom på 80 og 90-tallet. Først helt i ytterkant, på SV-siden, deretter Ap. Jeg ble skuffet. I den kommunen jeg flyttet fra, en kommune litt større enn Arendal, kom innstrammingene parallelt med sparetiltak for bygging av nytt kulturhus. Og ikke bare ett hus, men ett helt kvartal til 1,3 milliarder.

Det var den gang. Vår opplevelse av at den Arbeiderpartistyrte kommunens politikere ikke prioriterte lovpålagte tjenester, men derimot bygde seg «bauta» over eget politisk liv, var forstyrrende, for å si det forsiktig. Fine ord om behov og lønnsomhet farget debatten. Ingen viste den reelle kostnaden dette ville medføre for den jevne innbygger. Dvs; ingen andre enn FrP… som dessverre var i mindretall. Samtidig som «bautaens» størrelse ble diskutert; 1.1 milliard eller 1.3, fikk sosialtjenesten og omsorg innsparingsordre. Slike beskjeder og prioriteringer GIR innvirkning på forvaltningenenten man vil eller ikke.

Lojaliteten mot arbeidsgiver gjør ikke dette enklere. Kommunen var da også en av flere som fikk påpakning fra fylkesmannen i denne perioden. Dette for å konsekvent legge søknader om sykehjemsplass ned i skuffen, i påvente av ledig plass. Dette er SELVSAGT IKKE tillatt, men en forvaltning som ikke er helt trygg på forvaltningslovens innhold sammenholdt med manglende plasser blir uomtvistelig gisler for kommuneøkonomien og lojaliteten mot ledelsen. Da går dette ut over de svakeste, som ikke får noe som helst vedtak, ingen begrunnelser og derved ingen klagemulighet. Manglende plass er ingen akseptabel avslagsgrunn, og da blir avslagene vanskelige å begrunne der behovene er klare.

FrP var for små til å ha særlig innflytelse denne perioden. MEN; min opplevelse var at det her fantes politikere med substans. Det var statssekretær Tom Cato Karlsen, da lokalpolitiker for FrP, som var på hjemmebesøk hos min demente svigerfar som var helt avhengig av sin syke kone for å ivareta egen sikkerhet. Kenneth Svendsen fra FrP løftet hans sak, samt en tilsvarende langt verre sak opp i Stortingets spørretime. Jeg opplevde noe jeg aldri hadde forventet; daværende helseminister Ansgar Gabrielsen fikk en så sørgelig reell, saklig og skremmende virkelighetsbeskrivelse av kommunal omsorg at kommunen fikk det jeg oppfattet som en klar instruks. Fra talerstolen. Og saken til min svigerfar, som var den eneste av disse to som overlevde, ble løst. Ikke jublende fra kommunen, men dog. Og Ansgar Gabrielsen fikk en stjerne i margen hos meg.

Men bautaen til daværende ordfører kom opp, og står der som ett pengeslukende monument over en ordfører svært opptatt av sitt ettermæle og en befolkning som ikke kjente sin besøkelsestid. Og nå har protestene kommet, for nå har kjensgjerningene på utgiftssiden sunket inn.

Hvor er parallellen til overskriften? For Arendals del vil jeg minne, igjen, om å se hva de gjørikke (bare) lytt til hva de sier. Arendal er i en situasjon der økonomien er bundet opp gjennom mange års forbruk. Når det er tatt opp mange og tunge lån, vet alle med ett minimum av gangsyn at det kommer en dag for tilbakebetaling. Forpliktelsene har stort sett vært tatt opp under AP-styre.

FrP ønsker å beholde situasjonen rundt barneskolene forutsigbar og rolig neste periode. Dere har sett hvem som sto på sine løfter inneværende periode, med den kostnad at samarbeidet røk. Men etterrettelighet i forhold til løfter veier tungt. Som det gjør for FrP sentralt. Det er velgerne som avgjør gjennomslagskraften. Hvem som faktisk stemmer i tråd med de løftene de har gitt på nasjonalt nivå, kan enkelt sjekkes på siden www.holderdeord.no. At resultatene uteblir er en konsekvens av manglende stemmer. På lokalt nivå holder det stort sett med å følge med i media.

Nå kommer E18 gjennom Telemark og til Grimstad. Allerede i 2016 går startskuddet; etter at det har kommet på plass en ny finansieringsmodell gjennom eget veiselskap. Denne var tidligst planlagt til 2018. 6 andre veistrekninger får prioritet gjennom dette selskapet, som stiller med en startkapital på 130 milliarder. I tillegg blir det mer veibygging gjennom OPS (offentlig/privat samarbeid). Vår egen Ingebjørg Godskesen har gjort ett formidabelt stykke arbeid i forhold til dette!

Igjen, ikke lytt til tomme løfter. Se. Betrakt. Tenk. Ikke la andres agenda få bli synonymt med din virkelighet, eller ditt syn på virkeligheten. Tenk selv. Og tillat argumenter du vanligvis ikke hadde lyttet til en grundig gjennomgang før de forkastes. Kanskje du finner ut at dette ikke var så dumt likevel?

Maurith J. Fagerland Arendal FrP

Back To Top