BILFRI BRYGGE: Jaktakaia På Tyholmen Blir Mest Sannsynlig Det Første Skrittet På Veien Mot En Mer Bilfri By. Helt Bilfri Blir Arendal Mest Sannsynlig Ikke. Foto/Montasje: Esben Holm Eskelund / Maria Åsheim
BILFRI BRYGGE: Jaktakaia på Tyholmen blir mest sannsynlig det første skrittet på veien mot en mer bilfri by. Helt bilfri blir Arendal mest sannsynlig ikke. Foto/Montasje: Esben Holm Eskelund / Maria Åsheim

Den grønne drømmen

Færre parkeringsplasser, mer grønt og mer trivsel. Politikerne lover at færre biler slett ikke skal ta livet av Arendal sentrum.

Bilfritt-utvalget i bystyret er i full gang med å følge opp vedtaket om gatebruksplanen for Arendal sentrum. Et vedtak som legger opp til å vurdere om sentrum av byen skal bli fri for biler eller ei. En het potet, som det heter, og som førte til dampende kritikk mot politikerne fra forretnings- og næringsdrivende da nyheten ble kjent i forbindelse med budsjettbehandlingen i fjor.

Uheldig start
Utvalgets leder Vanja Grut, Arbeiderpartiet, erkjenner at måten det ble kommunisert ut på i forbindelse med budsjettforslaget var uheldig og at bilfritt sentrum slett ikke betyr å stenge alle hjulgående doninger ute av byen. Bilfritt-idéen handler om å gjøre sentrum mer grønt og mer attraktivt for innbyggerne og tilreisende og er i bunn og grunn ikke noe annet enn en forlengelse av arbeidet som ble gjort en gang i tiden med å omgjøre gater i Arendal til gågater, skal vi tro kommunalsjef og politikere.
–Det er helt vanlig i alle byer som har gågater at det er vareleveringer til visse tider, og folk som har parkering i bakgårdene må kunne få gjøre det i fremtiden også. Målet er å hjelpe butikkene til å bli mer attraktive, vi vil ikke gjøre byen dauere, sier Grut.

Les også: Hun får i oppgave å lede bilene ut av byen

Målet er å hjelpe butikkene til å bli mer attraktive, vi vil ikke gjøre byen dauere

Uoversiktlig 
Forleden møttes det såkalte adhoc-utvalget for å diskutere oppdraget de har fått av bystyreflertallet. I møterommet «Stølsvigen» i Arendal rådhus møttes de mannsterke opp til et avspark for arbeidet som skal være ferdig i juni. Torsdag var det folkemøte om gatebruksplanen og da var det praktisk å ha avklart retningen på arbeidet i forkant. I bilfritt-utvalget sitter Einar Krafft Myhren fra Sosialistisk Venstreparti, Høyres Robert Myhren, Ole Glenn Tvermyr fra Kristelig Folkeparti og Torbjørn Nilsen fra Fremskrittspartiet i tillegg til Arbeiderpartiets Vanja Grut. Gjennom diskusjonen om mandatet kom det frem at det ikke er et mål å bli kvitt bilene i byen. Ikke bussene og taxiene heller. Kollektivløsninger er viktige, men det er hvordan det skal legges opp som ikke er ferdig knadd ennå. Det handler om flere planer som krysser inn i hverandre, gatebruksplanen for sentrum, sentrumsplanen og areal- og transportplanen for arendalsregionen. Det gjør det vanskelig for mange å holde tungen rett i munnen og sortere ut hva som hører til hva.

POLLEN-BRO: En overgang fra Tyholmen til Langbryggen for å gjøre sentrum mer tilgjengelig er en av de grønne drømmene. Foto/Montasje: Esben Holm Eskelund / Maria Åsheim

POLLEN-BRO: En overgang fra Tyholmen til Langbryggen for å gjøre sentrum mer tilgjengelig er en av de grønne drømmene. Foto/Montasje: Esben Holm Eskelund / Maria Åsheim

–Det er jo helt vasete hvis bussen skulle stoppe i Barbu. Det blir en belastning på sikt og folk vil velge bort sentrum, kommenterte Nilsen.
Etter en oppklaring fra utvalgets sekretær Elin Lunde fikk Frp-representanten vite at det han hadde lest i media om busstasjon i Barbu ikke er noe som er nevnt. I en presentasjon av det foreløpige arbeidet med gatebruksplanen står det kun at en bussterminal nærme sentrum, i fjellet ved Pollen P-hus kan være en aktuell løsning. Det står ingenting om busstasjon i Barbu. En omfattende omlegging av trafikkbildet kan uansett være nødvendig for å sluse biler, busser og varetransport frem på en fornuftig måte i den grønne drømmen politikerne flørter med.

FAKTA: Dette kan være noen av tiltakene:
– Redusere gateparkeringen
– Fjerne trafikk/parkering i Torvgata/Torvet
– Tunnel fra Myrene til P-hus Vest
– Åpne tunnelen ved Torvet for busser
– Massiv tilrettelegging for sykkelparkering
– Flere p-plasser for mopeder
– Bussterminal i fjell ved Pollen P-hus
– Bru over Pollen
– Taxi på flere steder
– Tunnel fra Kittelsbukt til Tyholmen P-hus

– Ikke engang jeg tror det er mulig å få vekk alle biler fra sentrum

BILISTER: Verken Torbjørn Nilsen (fremst) fra Frp og Einar Krafft Myhren fra SV (bakerst) tror på et helt bilfritt sentrum i Arendal. Foto: Esben Holm Eskelund

BILISTER: Verken Torbjørn Nilsen (fremst) fra Frp og Einar Krafft Myhren fra SV (bakerst) tror på et helt bilfritt sentrum i Arendal. Foto: Esben Holm Eskelund

Mer bilfritt
– Ikke engang jeg tror det er mulig å få vekk alle biler fra sentrum, innrømmet Einar Krafft Myhren.
Han viste til en dansk modell som han mener kan være en passende løsning for Arendal. En modell der de myke trafikantene har førsteprioritet.
–Her er det fotgjengerne som er kongen i trafikken, sa han.
Nilsen fra bilpartiet Fremskrittspartiet ser det som at det først og fremst er personbilen som er ønsket ut av gatene og inn i parkeringshusene i fjell og at det ikke nødvendigvis er umulig å få til. Ole Glenn Tvermyr fra Kristelig Folkeparti advarte mot å stenge Vestre gate og Vesterveien for trafikk og at kollektivtrafikk og taxier må kunne komme frem. Robert Myhren fra Høyre opplyste om at legesenteret i Nidarå-gården har 7 000 pasienter på sine lister og er avhengige av at alle brukere må kunne komme seg dit uten problemer. Han rister litt på hodet. Å kalle det et bilfritt sentrum er drastisk når det egentlig er enighet om å fjerne en god del gateparkering og gjøre sentrum grønnere og mer attraktivt, synes han.

Les også: Har liten tro på bilfritt sentrum

Sentrumsregnskap
Kommunalsjef Geir Skjæveland hentet frem den høye mørke franskmannen i seg og minnet utvalget om at om de allerede nå begynner med detaljene kommer de til å gå seg bort. Da hadde Grut vært en tur innom Marseille og fortalt om et overbygget «selfietak» i speilglass på den franske byens torv. En turistattraksjon, kanskje mest egnet for snøfattige områder. Skjæveland satte på blinklyset og fikk utvalget inn i riktig kjørefelt igjen og klarsignal til å gå tilbake til administrasjonen med oppgave om å avgrense områdene og at tiltakene som skal gjøres bør skje i faser frem mot 300-årsjubileet i 2023 med siktemål om et mer bilfritt sentrum. Altså, ikke et helt bilfritt sentrum. Han fikk også utvalgets støtte i at det bør gjøres et arbeid med å få laget et forenklet sentrumsregnskap som kan sette tall og fakta på hvor mange som bruker sentrum, hvor stor omsetningen er i forretningene, hvor mange bor der og så videre.
–Hvordan er egentlig omsetningsutviklingen i Arendal sentrum? Det får vi stort sett bare vite litt om hvis media intervjuer noen. Jeg hører stadig fra mange som kommer på besøk at det skjer så mye her i Arendal, altså stikk i strid med det andre mener. Jeg tror vi blir litt blinde for ting, sa Skjæveland.

Vi må ha en målsetting som kan forklare næringsdrivende hvorfor dette kan være attraktivt

Helårsbyen
Opposisjonens mann i utvalget, Høyres Robert Myhren, bedyret at Høyre er for et grønnere sentrum og selv har foreslått flere grønne områder i flere omganger. Pengene har hver gang funnet andre veier. Han er imidlertid opptatt av å få frem at partiet hans ønsker at sentrum skal være tilgjengelig.
–Jeg håper ikke bilfritt sentrum er målsettingen, slik at når det er tomt, da er vi fornøyde. Vi må ha en målsetting som kan forklare næringsdrivende hvorfor dette kan være attraktivt, sa han.
Fugleskrik i Pollen. Solen skinner. Rægeskallet faller ned i posen, mens man sitter og undrer seg over sangen til Odd Børretzen, som hater måker. Pilsen er kald og livet er godt. Det er en scene Myhren godt kan trives i. I alle fall om sommeren.
–Jeg er litt opptatt av at byen tas i bruk året rundt. Å sitte i Pollen i januar med en kald øl er ikke noe særlig. Høyre ønsker butikkene overlever og at det er handel også om vinteren. Vi er en sommerby, men vi ønsker at det skal være en helårsby, sa Myhren.

Les også: Har ingen planer om bymur mot biler

LITT AV GANGEN: Kommunalsjef Geir Skjæveland (t.h.) mener det bør legges opp til kanskje bare ett tiltak i året frem til 2023, men som faktisk blir noe av og som folk vil legge merke til. Foto: Esben Holm Eskelund

LITT AV GANGEN: Kommunalsjef Geir Skjæveland (t.h.) mener det bør legges opp til kanskje bare ett tiltak i året frem til 2023, men som faktisk blir noe av og som folk vil legge merke til. Foto: Esben Holm Eskelund

Litt av gangen
Langbryggen er i dag parkeringsfri på kaikanten ytterst mot Galtesund. Det kunne vært en perle, men er en asfaltørken inngjerdet i betongklosser. Kaia står i fare for å rase ut og tåler ikke parkering. Kittelsbukt-området er slett ikke bedre. Fronten mot bukta ser ut som en steinrøys og parkeringsplassen oppleves som et pågående jordskjelv der overflaten bukter som i en bergogdalbane. Tvermyr er opptatt av at når parkeringsområder blir borte må de erstattes med noe pent, grønt og trivelig. Noe som gjør at folk vil trives i byen, selv om sentrum aldri kan bli som Stoa handelsmessig.
–Jeg tror det er en del grep som kan gjøre det mer attraktivt. Vi må ikke bare stenge av og erstatte det med betongklosser. Det er ikke mange kronene det koster å så litt plen, sette opp noen benker og å gjøre det fint, sa han.
Verken han eller noen av de andre politikerne hadde plenfrø eller asfalthakker med seg til arbeidsmøtet i utvalget. Men viljen til å få fortgang i arbeidet for i første omgang et grønnere sentrum og på sikt en bilfri by er tilstede. Skjæveland rådet bilfritt-utvalget til å gå for en ting av gangen slik at det er mulig å løse og som gir synlige resultater. Det heller mot at det er Jaktekaia på Tyholmen som aller først skal forgrønnes, selv om reguleringsplanen for både Rådhuskaia og ferjeleiet på Tyholmen har ligget klar i årevis.
–Det kan være lurt å begynne med Jaktekaia og fokuset deres må være på det som folk opplever som en kvalitetsforbedring. Vi kan ikke tar bort bilparkeringene om ikke det er nok p-plasser i parkeringshus, sa han.
Et annet grep for å gjøre byens kompakte bysentrum enda mindre og mer tilgjengelig for føtter og pedaler er å knytte Langbryggen og Tyholmen sammen med en bru over Pollen. Hadde de også sett på mulighetene for å få lagt ned senketunneler for gående og syklende fra Kolbjørnsvik og Skilsø til Tyholmen og Barbu vil også sentrumsferjespørsmålet en gang for alle være løst.

Les også: KOMMENTAR: Kom, så kjører vi bil

TYHOLMEN-TUNNEL: En tunnel fra Kittelsbukt til Tyholmen P-hus kan løse trafikkutfordringer og gi plass til kanalen mange ønsker seg i Arendal. Foto/Montasje: Esben Holm Eskelund / Maria Åsheim

TYHOLMEN-TUNNEL: En tunnel fra Kittelsbukt til Tyholmen P-hus kan løse trafikkutfordringer og gi plass til kanalen mange ønsker seg i Arendal. Foto/Montasje: Esben Holm Eskelund / Maria Åsheim

Tyholmen-tunnel
Et grep som foreslås for å gjøre Tyholmen mer eller mindre bilfri er å få til en utvidelse av parkeringshuset i fjellet under Tyholmens tak. En tunnelfra området mellom det tidligere Karl S. Hansen-bygget og Sparebanken Sør og inn til parkeringshuset er drømmen. En slik tunnel kan frigjøre plass til en kanal fra Pollen til Kittelsbukt med bro over. Det skal altså ikke bli slik at det er komplett umulig å kjøre til Tyholmen uten å måtte gjennom fjellet. Hotellene får gjester, forretningene får varer og forflytningshemmede må kunne komme seg frem.
– Å se på Tyholmen P-hus er noe jeg tror vi bør gjøre ganske fort, sa kommunalsjefen.
En annen tunnelstrek er en plan som har ligget i kortene helt siden planleggingen av P-hus Vest startet. I reguleringsplankartet over Myrene bak der det i dag ligger en slakterforretning er det stiplet inn et tunnelinnslag. Ifølge Skjæveland var tanken at innkjøring til p-huset fra fra nordvestsiden skulle være på Myrene, men at det ble tatt bort etter at løsningen med innkjøring fra Vesterveien ble realisert i stedet. Om få år kan det være at det går tunnel for både gående, syklende og kjørende til sentrum på det rundt 400 meter lange strekket.

GRØNN LANDGANG: Ferjekaia på Tyholmen trenger en ansiktsløftning og kan bli både bilfri og grønn i fremtiden. Foto/Montasje: Esben Holm Eskelund / Maria Åsheim

GRØNN LANDGANG: Ferjekaia på Tyholmen trenger en ansiktsløftning og kan bli både bilfri og grønn i fremtiden. Foto/Montasje: Esben Holm Eskelund / Maria Åsheim

Jeg er også glad i bilen min, den er veldig kjekk

Bli tiltrekkende
SVs Einar Krafft Myhren poengterte at det fempartiene døpte til «bilfri by» i bunn og grunn handler om å gjøre sentrum til et attraktivt sted. Å bare fjerne bilene i seg selv fører verken til mer folk eller økt handel. Et ledd i hele opplegget er for han å få folk til å bosette seg i sentrum. Et attraktivt sentrum også for barnefamilier. Utvalgets sekretær og byplanlegger Elin Lunde sa at det er viktig at temaet blir kommunisert ut til befolkningen i Arendal på en helt annen måte enn det har blitt gjort til nå, for å snu noe som er oppfattet som negativt til noe som er positivt. Det er utvalgets leder helt enig i.
–Det blir mye synsing og følelser. Folk skal ha med seg bilen over alt. Jeg er også glad i bilen min, den er veldig kjekk, men vi må ta vekk den negative tanken og da tror vi det til slutt blir bra, sa Grut.

Les også: Fempartienes politiske korrekturlakk

Lunsj i det grønne
Gjennom mars, april og mai måned skal kommunens planleggere og utvalget jobbe videre med forslag til tiltak. I mai er planen at forslagene om mer bilfritt sentrum skal ut på høring. I juni planlegger Lunde å invitere til folkemøte utendørs på Jaktakaia på Tyholmen. Sol og pent vær er allerede bestilt. Da skal asfaltdekket midlertidig omgjøres til en illustrert grønn lunge slik at Arendal kan få se hvordan det konkret kan bli. I år er det satt av 800.000 kroner til bilfritt-planene. Om Jaktekaia er først ut og blir bilfri innen året er omme gjenstår å se. I slutten av august skal planen behandles i kommuneplanutvalget og bystyret.