fbpx
skip to Main Content
SER STERK ØKNING: Ni viser tallene en økning i arealet utført ungskogpleie på hele 46 prosent fra fjoråret, fra snaue 22 000 dekar i 2022 til drøye 32 000 dekar i 2023, sier prosjektleder Jannicke Modell Røhmen. (Foto: Stine Solbakken / AT skog.)

Gode nyheter for skogen:

Satsing på ungskogpleie gir store resultater

Trenden med nedadgående aktivitet i ungskogen ble snudd i 2023, og arealet økte med nesten 50 % sammenlignet med 2022. For et drøyt år siden ble skogaktørene i Agder enige om en felles satsing på ungskogpleie. Med unntak av 2020 har arealet med utført ungskogpleie stadig gått nedover i Agder. Framskrivinger utført av landbruksavdelingen hos…
Du må være innlogget for å se innholdet. log in
Back To Top