fbpx
skip to Main Content
OMSORGSSBOLIGER: Kommunedirektøren tilbakeviser påstander fra posisjonen om at de stoppet nedleggelsen av heldøgns sykehjemsplasser på Solhaug, og ber bystyret iverksette ombygging til omsorgsboliger.

Kommunedirektøren om forvirringen knyttet til Solhaug:

Flertallet i bystyret vedtok å nedlegge sykehjemsplassene

I kjølvannet av sist bystyre har det bølget omkring hva flertallet egentlig vedtok knyttet til sykehjemsdriften ved Solhaug. Som en oppklaring har kommune­direktøren gitt en oppsummering som legges frem på førstkommende bystyremøte. I forslag til vedtak ber kommune­direktøren om å ta utredningen til orientering. Samt at bystyre ber Arendal Eiendom KF om å igangsette et…
Du må være innlogget for å se innholdet. log in
Back To Top