fbpx
skip to Main Content
Illustrasjon: Yvonne Vignes

Varm, stolt og utadvendt? Vis det da!

Etter valget er det kanskje på sin plass å sette opp et slags nyttvalgsforsett for de neste fire åra. Nærhet, åpenhet og ydmykhet bør stå på topp av den lista.

Av: Grete Helgebø

Når et nytt bystyre er i Arendal er valgt, er det perfekt timing for å komme med en oppfordring til de 39 folka som skal representere alle oss som bor her. Det ble tross alt et valgskred av nye personer og parti, og hva er fordelen med det? Blankt lerret!

Så: Jeg ønsker meg fire år med beslutninger som treffes i god dialog med næringslivet, med fokus på dem vi ønsker at skal flytte til byen vår og med fingeren på pulsen til dem som allerede bor her. Da må vi ha et bystyre som lever opp til kommunens slagord: Varm, stolt og utadvendt!

Gratu-kondo-lerer
Først og fremst: Gratulerer og beklager til alle de 39 representantene til som er valgt inn for å styre byen vår. Gratulerer fordi dere har fått et fantastisk viktig oppdrag. Det er nå deres jobb å realisere mest mulig av potensialet som ligger i denne flotte byen, og begrense alle de nedsidene vi ikke vil ha. Beklager, fordi det det ikke er så råflott å være politiker i Arendal som man kanskje skulle tro. Det er haugevis av telefoner på kveldstid fra folk som vil overbevise om sin sak, meningsmotstandere med lange argumentasjoner som ikke har lest sakspapirene, lange møter i møterom hvor luften blir dårlig i et så sakte tempo at du nesten ikke merker det før øynene begynner å glippe, det er folk som vil prate på butikken når du bare skal en kjapp tur innom og hente melk, det er lange møter og tøffe beslutninger som du kan bli konfrontert med i etterkant og det er tusenvis av sider med sakspapirer skrevet på et unødvendig tungt språk med dårlig grammatikk.

Neste nivå
Når jeg prater med folk om lokalpolitikk i Arendal virker det som om de har ett inntrykk av at politikerne er hevet over alle andre. Om det er noe de selv føler fordi de ikke tør å ta kontakt, eller noe enkelte politikere er dyktige på å utstråle er ikke jeg riktig person til å fastslå. Siden jeg stort sett synes noe om det aller meste kan jeg imidlertid synse litt her også: Svaret er sannsynligvis en salig blanding av de to.

Problemer med samarbeid og å opprettholde posisjonen blir løftet fram som et problem nedside med årets valgresultat. Det har imidlertid også en stor fordel, nemlig at mange mennesker nå opplever at deres stemme ble hørt. De fikk en representant inn i bystyresalen. Og når du har stemt på et parti og fått inn en kandidat, vet du veldig mye bedre hvem som forvalter din stemme enn når fasiten er en lang liste med navn du så vidt kjenner til. Det kan minske avstanden mellom velgerne og politikerne, og det trenger vi.

Kommunikasjon
For paradokset er at sannheten er ganske langt unna at lokalpolitikerne er hevet over innbyggerne. De har jo påtatt seg et nærmest umulig oppdrag. Skal de gjøre jobben godt nok er de prisgitt innbyggerne, og likevel blir de nesten garantert overarbeida. For det å representere nesten 50.000 innbyggere og sørge for deres beste er en liste kompromisser og hensyn så lang at man kan bli svimmel av å tenke på det. I møte med den oppgaven må man være ufattelig ydmyk. Nå er tida kommet for å hilse på folk på butikken, bruke tid på å lytte, tenke og svare. Det holder dessuten ikke å være tilgjengelig når man blir bedt om det. En dyktig lokalpolitiker må gå ut av sin vei for å klare å holde pulsen på lokalmiljøet. Flere burde følge varaordfører Terje Eikins eksempel og invitere folk til å treffe ham på biblioteket for en prat.

Et generasjonsskifte og nye måter å snakke sammen på har i tillegg satt krav til samme tilstedeværelse på sosiale medier. Frem til neste valg ønsker jeg politikere og lokalavdelinger av partiene som sender møter, planer og appeller direkte på sosiale medier, og åpner for spørsmål som de svarer på fortløpende, og på et forståelig vis.

Før valget har Arendals Tidende fått et lass av leserinnlegg, og både hos oss og andre medier har spaltene vært fylt opp og ned. Hvorfor er ikke politikerne like opptatte av å fortelle hva de driver med under de fire årene som går mellom hver valgkamp? Leserinnlegg er en flott måte for mediene å fylle en av sine viktigste demokratiske funksjoner på, nemlig å skape dialog mellom de forskjellige gruppene i samfunnet. Ved å bruke både tradisjonelle medier som lokalavisa, og sosiale medier til å fortelle hvorfor de ønsker flertall i en sak, hvorfor de mener en sak må tas opp eller hvorfor et nederlag svir, kan politikerne involvere innbyggerne i demokratiske prosesser og gjøre det lettere å komme med tilbakemeldinger.

For fjernt
Vi har hatt fire stabile og stødige år i Arendal. Roligheden skole ble lovet og Roligheden skole ble bygget. Økonomien er godt i gang med rehabiliteringen. Tre saker viser imidlertid at lokalpolitikerne våre ikke tar pulsen på innbyggerne godt nok, at vedtakene ikke er godt nok forankret, men oppleves som tredd nedover hodet sånn politikerne liker å beskylde hverandre for å gjøre.

  1. Robert Cornels Nordli har unnskyldt for hovesaken, og at han holdt informasjonen han fikk for seg selv bare fordi han fikk beskjed om det. Her var imidlertid utgangspunktet feil, og det utgangspunktet la grunnlaget for den krisa hovesaken har vært i lokalpolitikken. Når du blir bedt om å holde noe hemmelig for innbyggerne skal du alltid stille deg kritisk, ikke danse etter pipa til de som kommer med en instruks om hemmelighold.
  2. Eiendomsskatten er også et alvorlig skudd for baugen. Retakseringen er kostbar, og den er åpenbart ikke godt nok forankret. Det viser reaksjonene som er kommet fra folk, og mobiliseringen under valgkampen.
  3. Til slutt har du parkeringsbestemmelsene som gjorde at det ble dyrere å parkere på gateplan på kveldstid. Her snudde politikerne, fordi de innså at de ikke hadde snakket med næringslivet. Hvorfor ikke? Hvordan kan en varm, stolt og utadvendt politiker treffe et vedtak uten å snakke med dem det gjelder?

Ingen av disse tre sakene hadde fått den formen de har i dag hvis politikerne hadde vært ydmyke for oppgaven de har og sørget for at vedtakene de treffer er grundige nok forankret i bystyret, i bygatene og i resten av kommunen til å bli stående støtt.  På den annen side skal man være en ganske god politiker for å klare å jobbe på en sånn måte at alle vedtak står fjellstøtt. Så da gjenstår det bare å si en ting: Lykke til alle dere som skal styre kommunen vår de neste fire åra!

Back To Top