fbpx
skip to Main Content

Først de riktige menneskene, så veien du vil ta for å lykkes

I boken Good to Great av Jim Collins, snakkes det varmt om at vellykkede ­selskaper, prioriterer de riktige menneskene før de avgjør hvor de skal.

Å jobbe med ulike mennesker kan til tider være ganske så utfordrende.

Merkelig nok virker det å være en felles ­konsensus rundt det å trives og ha et godt arbeidsmiljø, mens fokus på gode diskusjoner og/eller mennesker som utfyller hverandre på godt og vondt, gjerne blir feiet under teppet.

På Universitetet i Agder, lærte vi derfor om en metode for sammensetninger av såkalte gode eller optimale grupper. Metoden ble kalt for belbin testen.

Hva er en belbin test?
En Belbin-test er et supert hjelpemiddel for å finne ut av styrker og svakheter til deltakerne i teamet du skal jobbe i. Dette er i større grad en kunnskapstest enn en personlighetstest, noe som gjør at hver deltaker får en passende rolle i teamet ut ifra sine egenskaper.

Det blir også lettere å delegere ­arbeidsoppgaver når man har en oversikt på hvem som er gode på hva. Hvis du ønsker et mest mulig velfungerende team som engasjerer og utvikler talenter og egenskaper som allerede er der, anbefales det å gjennomføre en Belbin-test i starten av prosjektet.

Planten
Da jeg tok testen, endte jeg opp med kategorien “plante” som både er kreativ, fantasifull og i stand til å løse vanskelige problemer. Men jeg er også visstnok en som overser detaljer eller er for opptatt av egne ideer til å kunne kommunisere effektivt. Læreren vår satt meg derfor sammen med en co-worker og en shaper. Og sammen dannet vi gruppen “Trinity”.

Sund krangling
Stort sett satt jeg og min venn Leander og kranglet, men Elisas satt som mellommann. Merkelig nok var vi blant de beste i klassen likevel, fordi gruppen hadde god humor og fokus på både start, middel og ferdigstilling på hvert prosjekt.

Der jeg bombet meg raskt igjennom med dynamitt og kastet uferdige ideer, tok Leander over med å kjefte og henge seg opp i alt som manglet, mens Elias veide begge innspill for og imot. Dette medførte mange flere forbedrings runder, hvor flere og flere feil ble luket ut. Sammen skapte vi magi igjen og igjen.

Alene hadde mine innspill blitt riktige løst, men full av feil, Leander alene, riktig skrevet, men ikke med riktig fokus, eller uten Elias, et godt og produktivt arbeidsmiljø hvor vi utfordret oss selv, igjen og igjen, men ikke gav opp på grunn av for store ulikheter.

Jeg og Leander ville også endt opp med og kaste vannballonger på hverandre…
For ingen klarer alt alene.

Back To Top