Annonse:
FAVNER BREDT: Et Stort Nettverk Av Frivillighet Står Bak Appen Som Lanseres I August. F.v. Rolf Josephsen Fra Fortet SMS, Terje Belland Pedersen Fra Kirkens Bymisjon, Torbjørn Gyberg Fra Bokseklubben. Karete Johansen Fra Aust-Agder Idrettskrets, Områdeleder I Gjensidigestiftelsen Chris Bjelke, Karl Gustav Ellefsen I Lions, Svein Mork Dahl I Nedenes Rotary Og Lisbeth Iversen Fra Med Hjerte For Arendal. Foto: Grete Husebø
FAVNER BREDT: Et stort nettverk av frivillighet står bak appen som lanseres i august. F.v. Rolf Josephsen fra Fortet SMS, Terje Belland Pedersen fra Kirkens bymisjon, Torbjørn Gyberg fra bokseklubben. Karete Johansen fra Aust-Agder idrettskrets, områdeleder i Gjensidigestiftelsen Chris Bjelke, Karl Gustav Ellefsen i Lions, Svein Mork Dahl i Nedenes Rotary og Lisbeth Iversen fra Med hjerte for Arendal. Foto: Grete Husebø

Vil integrere flere med taxi-app

Frivillige organisasjoner i Arendal går sammen om å skape en mobil-app som skal hjelpe innvandrerungdom å komme seg til og fra fritidsaktiviteter.

Ifølge de frivillige organisasjonene i Arendal er det ikke tilbud til flyktningungdom i Arendal som står i veien for integrering, dem er det nemlig nok av. Flaskehalsen er å få fraktet barn og ungdom som er helt nye i vårt nærmiljø til og fra fritidsaktiviteter.

Nå skal en transport-app sørge for at de som ønsker å delta på fritidsaktiviteter får skyss frem og tilbake.

Løsning – nå
Ansvarlig for prosjektet er den lokale ildsjelen Rolf Josephsen som også står bak integreringsprosjektet Fortet SMS. Fortet SMS har utspring i Sandvigen fort på Hisøy, og forkortelsen SMS står for samhold, mestring og styrke.
– Dette er et problem akkurat nå, og det er viktig å komme i gang nå, sa Josephsen da han presenterte ideen for alle involverte parter tirsdag.

Med hjerte for Arendal. Hisøy idrettslag, Kirkens bymisjon, Arendal bokseklubb og Aust-Agder idrettskrets står bak initiativet «Et tastetrykk unna aktivitet» som skal knytte mindreårige flyktninger sammen med frivillige og trygge sjåfører. Gjensidigestiftelsen og Extrastiftelsen er blant dem som har sørget for finansiering. Tirsdag møttes alle aktørene for seminar i Eureka-bygget.
– Den store fordelen er at vi får flyktningene inn på de arenaene andre barn er. Vi hindrer utenforskap, og det kan hindre radikalisering, sa Josephsen til forsamlingen.

FAVNER BREDT: Et stort nettverk av frivillighet står bak appen som lanseres i august. F.v. Rolf Josephsen fra Fortet SMS, Terje Belland Pedersen fra Kirkens bymisjon, Torbjørn Gyberg fra bokseklubben. Karete Johansen fra Aust-Agder idrettskrets, områdeleder i Gjensidigestiftelsen Chris Bjelke, Karl Gustav Ellefsen i Lions, Svein Mork Dahl i Nedenes Rotary og Lisbeth Iversen fra Med hjerte for Arendal. Foto: Grete Husebø

FAVNER BREDT: Et stort nettverk av frivillighet står bak appen som lanseres i august. F.v. Rolf Josephsen fra Fortet SMS, Terje Belland Pedersen fra Kirkens bymisjon, Torbjørn Gyberg fra bokseklubben. Karete Johansen fra Aust-Agder idrettskrets, områdeleder i Gjensidigestiftelsen Chris Bjelke, Karl Gustav Ellefsen i Lions, Svein Mork Dahl i Nedenes Rotary og Lisbeth Iversen fra Med hjerte for Arendal. Foto: Grete Husebø

Stort potensiale
På sikt er tanken at appen skal bidra til å hjelpe flere enn kun flyktninger. Josephsen forteller at også barn av foreldre som sliter med rus kan dra nytte av den.
– I Arendal etter klokka fire er det nesten ikke noen busser, og denne gruppa har gjerne ikke foreldre som deltar særlig aktivt, sa Josephsen.

TRANSPORT: Frakt til og fra skal være den store flaskehalsen når det gjelder integrering i Arendal. Her er en utkast til hvordan appen som skal løse problemet kan se ut. Foto: Grete Husebø

TRANSPORT: Frakt til og fra skal være den store flaskehalsen når det gjelder integrering i Arendal. Her er en utkast til hvordan appen som skal løse problemet kan se ut. Foto: Grete Husebø

Ifølge initiativtakerne skal det allerede være interesse fra lokalsamfunn over hele landet for å adoptere ideen.

Sjømenn og flyktninger
Josephsen jobber til daglig i reisebyrå og var selv med å skape en webløsning for transport av sjømenn på jobb for femten år siden. Løsningen er fortsatt i bruk i dag, og den er også grunnlaget for ideen bak appen.
– Å få transport til og fra fritidsaktiviteter er utrolig likt som sjømenn som skal reise rundt i verden og trenger transport til båt. Med appen legger idrettslagene inn sine aktiviteter. Flyktningene har da et aktivitetstorv hvor de kan velge aktiviteter og melde seg på. Når de har meldt seg på får idrettslaget bekreftelsen og reisers transportbehov meldes inn. Flyktningen får melding om hvem som kommer og henter, og to timer før aktiviteten går det en push-melding ut til alle involverte, for det skjer fortsatt at folk glemmer ting, sa Josephsen.

Trygge rammer
Foruten aktørene bak prosjektet, var også representanter for Egebo som drifter asylmottak, Nedenes Rotary og Lions til stede. De har nemlig sagt seg villig til å bidra med sjåfører til prosjektet. For initiativtakerne er det viktig at ikke hvem som helst settes opp som sjåfører.
– Vi vet at det er sårbare system å hente barn og unge. Vi har ikke tenkt bare frivillige. Vi skal knytte dette opp mot sosiale system der man bryr seg om hverandre, og alle skal bli kjent før vi setter i gang, sa Lisbeth Iversen som er leder for frivilligkoordinatoren Med hjerte for Arendal.

Ifølge Josephsen er prosjektet helt avhengig av å favne bredt for å lykkes.
– Vi vil bygge noe varig. Dersom kun Hisøy idrettslag hadde satt i gang dette ville de neppe lyktes, men vi kontakter alle idrettslag og foreninger og knytter til oss en stor base av frivillige sjåfører. Litt av cluet er å jobbe på kryss og tvers, og møtet med idrettsråd rundt omkring blir helt kritisk, sa Josephsen.

Appen utarbeides av utvikleren Jonathan Rykkja Ibsen og skal etter planen lanseres under Arendalsuka i august.

Sorry. No data so far.